- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1047
เครื่องปริ้น ปริ้นออกตอนที่ต้อง Resart งานธุรการ งานพิมพ์ปัจจุบันปริ้นไม่ออก พอ Resart เครื่องจะปริ้นออกอัตโนมัติแต่เป็นเอกสารเก่า ที่เคยปริ้นไปแล้ว ส่วนงานที่สั่งปริ้นปัจจุบันปริ้นไม่ออกค่ะ งานตรวจสอบภายใน
16/09/2554
ดำเนินการแล้ว
18/09/2554 09:12:18
1046
ขอให้ลงโปรแกรมเครื่องโน๊ตบุ๊คให้ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ - สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
15/09/2554
ดำเนินการแล้ว
23/09/2554 13:44:36
1045
กรุณาเช็คสายอินเตอร์เน็ต งานธุรการ สายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
14/09/2554
ดำเนินการแล้ว
18/09/2554 09:14:55
1044
โทรศัพท์ภายในหมายเลข 4104 - 4105 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยค่ะ หลังจากใช้งานได้ 1- 2 วัน โดยเพิ่งมาติดตั้งใหม่ที่ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13/09/2554
ดำเนินการแล้ว
13/09/2554 17:58:27
1043
เว็บไซต์ตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เว็บไซต์ตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้ค่ะ ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยมาก ในขณะที่ เว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นเข้าได้ ขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่ช่วยเช็คดูให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
13/09/2554
ดำเนินการแล้ว
14/09/2554 15:32:13
1042
คอมพิวเตอร์สำนักงานเปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด(ใช้งานไม่ได้) สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
12/09/2554
ดำเนินการแล้ว
13/09/2554 11:59:18
1041
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะ งานธุรการ เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ สำนักงานสภา
12/09/2554
ดำเนินการแล้ว
13/09/2554 12:02:35
1040
เปิดเครื่องไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ติดเนื่องจากไฟไม่เข้า ด่วนนะค่ะ งานคลัง
11/09/2554
ดำเนินการแล้ว
12/09/2554 15:47:34
1039
ใช้อินเทอร์เนตไม่ได้ ระบบเครือข่าย แฟลตอาจารย์เก่าทะเลแก้วใช้อินเทอร์เนตไม่ได้ รบกวนตรวจสอบที่คณะเทคโนอุตฯ ให้ด้วยค่ะ แฟลตอาจารย์เก่าทะเลแก้ว
09/09/2554
ดำเนินการแล้ว
16/12/2555 10:23:21
1038
ระบบ internet ระบบเครือข่าย internet ไม่สามารถใช้งานได้ (บ้านพักทะเลแก้ว) บ้านพักทะเลแก้ว
09/09/2554
ดำเนินการแล้ว
15/11/2554 16:58:03
1037
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค่ะ และอินเตอร์เน็ต งานธุรการ โทรศัพท์ทุกเบอร์สลับกัน เบอร์แฟ็กกลายเป็นสายใน เสียนานแล้วนะค่ะแจ้งไปแล้วหลายรอบ อินเตอร์เน็ตมีปัญหา 1 เครื่องค่ะ สำนักงานสภา
09/09/2554
ดำเนินการแล้ว
24/11/2554 11:10:19
1036
อินเตอร์เน็ตออกภายนอกไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตออกภายนอกไม่ได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/09/2554
ดำเนินการแล้ว
16/09/2554 15:27:15
1035
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเป็นระยะๆ เปิดใช้งานถ้าทิ้งหน้าจอไว้จะดับ ห้องงานทุนการศึกษา
08/09/2554
ดำเนินการแล้ว
08/09/2554 09:07:21
1034
อินเตอร์เน็ตออกภายนอกไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตออกภายนอกไม่ได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรา
07/09/2554
ดำเนินการแล้ว
16/09/2554 15:28:00
1033
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ สั่งพิมพ์แล้วไม่ออก งานตรวจสอบภายใน
07/09/2554
ดำเนินการแล้ว
08/09/2554 09:08:01
1032
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลยค่ะ งานพัสดุ
06/09/2554
ดำเนินการแล้ว
08/09/2554 09:08:36
1031
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์พ่วงสายอีกเครื่องมีสายดังรบกวนขณะที่ใช้สายอีกเครื่องหนึ่ง และผู้รับสายแจ้งว่าขณะพูดสายได้ยินเสียงเบามาก งานทุนการศึกษา
06/09/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 10:00:08
1030
เปิดเอกสารจาก microsoft word ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเอกสาร microsoft word จากไฟล์ที่ save ไว้ใน my document โดยตรงได้ อาคารการศึกษาพิเศษ ห้องอ.ปลา
06/09/2554
ดำเนินการแล้ว
07/09/2554 09:40:34
1029
เครื่องเปิดโปรแกรมนานมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดโปรแกรมนานมาก กองกลาง ป้าสุนทร
05/09/2554
ดำเนินการแล้ว
07/09/2554 09:41:08
1028
internet คณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค้า ระบบเครือข่าย ช่วยดูอินเตอร์เน็ตคณะวิทยาการจัดการหน่อยค้า ใช้ไม่ได้ทั้งเลยคะ อาคารพระปกเกล้า
05/09/2554
ดำเนินการแล้ว
05/09/2554 11:18:00
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] 122 [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 122/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th