- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1636
โทรศัพท์สายนอกเสีย เบอร์ 055-267059 งานธุรการ ภายนอกโทรเข้าแล้วไม่ได้ยินเสียง งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
28/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/12/2556 10:02:31
1635
โทรศัพท์เบอร์ภายในไม่มีสัญญาณจ้า งานธุรการ สายใน เบอร์ 9115 ไม่มีสัญญาณจ้า กองบริการการศึกษา (เครื่องตรงพี่ขวัญ)
25/11/2556
ดำเนินการแล้ว
26/11/2556 10:55:47
1634
เครืองปริ้นเตอร์ งานบริการ ติดตั้งเครื่องแล้วมองไม่เห็นเครื่องปริ้นเตอร์(เครื่องพี่นิ่ม)ด่วนค่ะ งานการเงิน
25/11/2556
ดำเนินการแล้ว
25/11/2556 12:13:49
1633
โทรศัพท์ไม่มีเสียงเรียกเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สำนักวิทยบริการฯ เบอร์ 055-216386 โทรเข้ามีสัญญาณ แต่โทรศัพท์ไม่ดัง (มีแต่คน บออกว่าโทรไปไม่มีคนรับสาย) งานธุรการ สำนักวิทยบริการฯ
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/12/2556 10:02:20
1632
ไฟล์ Ms office 2010 เปิดไม่ได้ งานธุรการ ไฟล์ Ms office 2010 เปิดไม่ได้ อยากให้มาลง ให้ใหม่ค่ะ ขอลง Ms office 2007 ด้วยค่ะ งานพัสดุ
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
21/11/2556 15:49:31
1631
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
21/11/2556 11:30:48
1630
โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1301 เสีย งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ ห้องพักครู ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
20/11/2556
ดำเนินการแล้ว
17/12/2556 10:19:19
1629
wifi ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi สำนักงานหอพักและหอพัก1-3ใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักและหอพัก1-3
19/11/2556
ดำเนินการแล้ว
12/12/2556 14:48:17
1628
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
14/11/2556
ดำเนินการแล้ว
18/11/2556 16:33:57
1627
สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP อาการคือ มีสัญญาณแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารในแต่ละงานแต่ละเบอร์โทรได้ ทั้งกองพัฒนานักศึกษา (ทุกเบอร์ ทุกงาน) กองพัฒนานักศึกษา
13/11/2556
ดำเนินการแล้ว
13/11/2556 17:03:05
1626
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9118 ไม่สามารถใช้งานได้ ทดสอบเครื่องโดยนำเครื่อง 9118 ไปต่อกับเบอร์อื่นใช้งานได้ปกติค่ะ พอนำเครื่องอื่นที่ใช้งานได้มาต่อเบอร์ 9118 ใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนสายก็ใช้ไม่ได้ค่ะ กองบริการการศึกษา
12/11/2556
ดำเนินการแล้ว
14/11/2556 11:52:47
1625
โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1301 เสีย งานธุรการ สัญญาณไม่มี ห้องพักครูชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
06/11/2556
ดำเนินการแล้ว
20/11/2556 16:10:07
1624
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงWindowsใหม่ค่ะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
04/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/11/2556 11:25:52
1623
ปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ทำงาน ปริ้นไม่ออก กบค
01/11/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 15:49:26
1622
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ เครื่องป่าน งานพัสดุ
30/10/2556
ดำเนินการแล้ว
31/10/2556 15:42:05
1621
แฟกซ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่พ่วงกับแฟกซ์ ทำให้ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ งานธุรการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ
30/10/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 13:38:40
1620
ระบบเสียง งานธุรการ ระบบเสียงใช้ไม่ได้ เหมือนเดิมที่เคยมาซ่อม กบค.
28/10/2556
ดำเนินการแล้ว
29/10/2556 16:14:36
1619
หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นคลื่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นคลื่น งานพัสดุ
21/10/2556
ดำเนินการแล้ว
22/10/2556 10:55:50
1618
โทรศัพท์กใข้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศพัท์ของงานธุรการ เบอร์ภายใน ext.9110และภายนอก 055-267098 ใช้งานไม่ได้ เมื่อโทร.เข้ามีสัญญาณ แต่โทรศัพท์ไม่ดัง กองบริการการศึกษา งานธุรการและสารบรรณ
19/10/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 13:09:58
1617
ระบบเสียง งานธุรการ เป็นเหมือนเดิมที่เคยมาซ่อม ระบบเสียง error. กบค
18/10/2556
ดำเนินการแล้ว
18/10/2556 11:27:16
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
121 [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 121/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th