- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1087
เบอร์ที่โรงน้ำใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณที่ปลายสายเวลาโทรเข้า จึงไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งโทรเข้าและออก โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว
14/11/2554
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 23:20:39
1086
ไม่สามารถเข้าเว็บไซด์ kaset.psru.ac.th เว็บไซต์ เว็บไซด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าใช้งานไม่ได้ http://kaset.psru.ac.th -
13/11/2554
ดำเนินการแล้ว
15/11/2554 16:58:29
1085
ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วั้นศุกร์ครับ บ้านพักส่วนสนามบิน
13/11/2554
ดำเนินการแล้ว
23/11/2554 09:47:10
1084
ต้องการล้างเครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ งานบริการ เนื่องจากเปิดดครื่องไม่ได้ DSS ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น2
11/11/2554
ดำเนินการแล้ว
23/11/2554 09:44:52
1083
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานบริการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สระว่ายน้ำ
11/11/2554
ดำเนินการแล้ว
15/11/2554 18:07:48
1082
เครื่องปริ๊น ปริ๊นไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น ซ่อมแล้ว ปริ๊นไม่ออกค่ะ งานตรวจสอบภายใน
08/11/2554
ดำเนินการแล้ว
11/11/2554 10:38:28
1081
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ ปริ้นสีเพี้ยน งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
07/11/2554
ดำเนินการแล้ว
07/11/2554 15:31:12
1080
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ ปริ้นสีเพี้ยน งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
07/11/2554
ดำเนินการแล้ว
07/11/2554 15:31:40
1079
เครื่องคอมเสียเปิดไม่ติดครับ งานธุรการ เครื่องคอมเสียเปิดไม่ติดครับ งานออกแบบและวางผัง
07/11/2554
ดำเนินการแล้ว
11/11/2554 13:15:05
1078
ต้องการติดตั้งโทรศัพย์ใหม่ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากสาขาคหกรรมได้ย้ายห้องพักอาจารย์ใหม่และต้องการติดตั้งโทรศัพย์เพิ่มจำนวน 2 จุด(ตอนนี้ผมได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเดินสายไว้ 3 คู่สายแล้วแต่ยังไม่มีการติดตั้งโทรศัพย์) จึงขอความทางศูยน์ช่วยตรวจสอบคู่สายดังกล่าวด้วยและขอเบอร์โทรศัพย์ภานในเพิ่ม 1 เบอร์ อาคารสารภี (คหกรรม)
31/10/2554
ดำเนินการแล้ว
22/02/2555 11:06:27
1077
Excelเปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Excelเปิดใช้งานไม่ได้ งานบุคคล 2 กองบริหารงานบุคคล
27/10/2554
ดำเนินการแล้ว
28/10/2554 14:36:47
1076
คอมโดนไวรัสค่ะ งานธุรการ เครื่องแฮงค์+ค้างบ่อยมากค่ะ ห้องธุรการ กองกลาง
21/10/2554
ดำเนินการแล้ว
28/10/2554 14:37:24
1075
เสียงไม่เข้าลำโพง งานธุรการ เสียงไม่เข้าลำโพง ห้องพยาบาล
21/10/2554
ดำเนินการแล้ว
24/10/2554 21:55:29
1074
เครื่องปริ๊นใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เครื่อง HP officejet 6500 ปริ้นไม่ได้คับ งานพัสดุ
21/10/2554
ดำเนินการแล้ว
27/10/2554 15:26:59
1073
เครื่องเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด ห้องพยาบาล
21/10/2554
ดำเนินการแล้ว
24/10/2554 21:54:57
1072
โทรศัพท์สายในโทรเข้าไม่ได้ งานธุรการ หมายเลข 2000 ไม่สามารถใช้งานได้ หมายเลข 2202 2203 2206 2207 2208 โทรเข้าไม่ได้ คณะมนุษยศาสตร์ อาคารมหาวชิราลงกรณ
18/10/2554
ดำเนินการแล้ว
24/11/2554 11:09:49
1071
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ โทรออกได้ แต่รับสายไม่ได้ มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาแล้วก็เงียบหายไปตลอด สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 5
17/10/2554
ดำเนินการแล้ว
17/10/2554 15:42:15
1070
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ โทรออกได้ แต่รับสายไม่ได้ มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาแล้วก็เงียบหายไปตลอด สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 5
17/10/2554
ดำเนินการแล้ว
17/10/2554 15:41:45
1069
โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียงคนรับ ระบบโทรศัพท์ VOIP เวลาคนโทรมา ไม่มีเสียงในบางครั้ง หรือดังแปปเดี๋ยว เวลารับสาย ปลายสายไม่ได้ยินเสียงคนรับ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10/10/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 09:56:24
1068
โปรแกรมเขียนแผ่น CD ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเขียนแผ่น CD ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
10/10/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 11:44:26
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] 120 
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 120/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th