- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1656
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ (กล่องพ่วงสายโทรศัพท์เสีย) ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
10/01/2557
ดำเนินการแล้ว
20/01/2557 09:32:34
1655
ระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักอาจารย์ใข้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เน็ตแถวบ้านพักอาจารย์ (โซนที่หันหน้าบ้านเข้าแปลงมะม่วง) ใช้งานไม่ได้มาเกือบเดือนแล้วค่ะ เคยฝากแจ้งด้วยวาจามาครั้งหนึ่งแล้วค่ะ แต่ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ รบกวนทาง IT ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะ (ตอนนี้ต้องเร่งส่งงานค้างมหาวิทยาลัยค่ะ 555) บ้านพักอาจารย์ โซนหันหน้าเข้าแปลงมะม่วง บ้านหลังที่ 4 นับจากสนามเทนนิส
09/01/2557
ดำเนินการแล้ว
23/01/2557 09:32:40
1654
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลช้า ให้ตรวจสอบและลงโปรแกรมใหม่ งานพัสดุ
08/01/2557
ดำเนินการแล้ว
13/01/2557 09:18:19
1653
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ว.207 อาคารเวียงแก้ว ชั้น 2 อาคารเวียงแก้ว
08/01/2557
ดำเนินการแล้ว
10/02/2557 09:59:23
1652
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เป้นหน้าจอสีดำและมีข้อความขึ้นว่า DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/01/2557
ดำเนินการแล้ว
22/01/2557 10:24:23
1651
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้ว เครื่องรีสตาร์ทเอง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
06/01/2557
ดำเนินการแล้ว
12/01/2557 16:17:25
1650
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ กองบริหารงานบุคคล
03/01/2557
ดำเนินการแล้ว
03/01/2557 09:20:36
1649
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ต้องรีเซ็ตสัญญาณเพื่อตรวจจับ บางครั้งก็เจอ บางครั้งก็ไม่เจอ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
23/12/2556
ดำเนินการแล้ว
06/01/2557 10:01:01
1648
คอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
18/12/2556
ดำเนินการแล้ว
18/12/2556 15:27:14
1647
อินเตอร์เน็ต งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด่วนค่ะ(เครื่องพี่นิ่ม) งานการเงิน
17/12/2556
ดำเนินการแล้ว
02/01/2557 09:02:46
1646
อินเตอร์เน็ต งานบริการ เข้าอินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด่วนค่ะ(เครื่องพี่นิ่ม) งานการเงิน
17/12/2556
ดำเนินการแล้ว
02/01/2557 09:03:21
1645
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ได้เครื่องเดียว อีกเครื่องใช้ไม่ได้ ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
17/12/2556
ดำเนินการแล้ว
24/12/2556 09:41:01
1644
โทรศัพท์ งานบริการ มีสายโทรเข้ามาแต่ทางเราไม่ได้ยินเสียงต้นสายเลยค่ะ งานพัสดุ
13/12/2556
ดำเนินการแล้ว
14/12/2556 14:18:00
1643
โทรศัพท์ภายนอก เบอร์ 055-267102 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากโทรศัพท์ เบอร์ 0-5526-7103 ใช้งานไม่ได้ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ ไอที มาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
12/12/2556
ดำเนินการแล้ว
10/02/2557 09:59:33
1642
โทรศัพท์ภายใน สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากในห้อง สนง.คณะ มีห้องทำงานจำนวน 5 ห้อง และยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ โทรศัพท์ จำนวน 4 ห้อง ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาดำเนินการต่อสัญญาณโทรศัพท์ให้ด้วยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
12/12/2556
ดำเนินการแล้ว
10/02/2557 09:59:43
1641
ปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นไม่ได้ค่ะเนื่องจากใช้ระบบปริ้นแชร์ งานตรวจสอบภายใน
12/12/2556
ดำเนินการแล้ว
13/12/2556 12:48:49
1640
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07/12/2556
ดำเนินการแล้ว
11/12/2556 08:45:59
1639
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในโดนหนูกัดสายใช้ไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา
06/12/2556
ดำเนินการแล้ว
24/12/2556 14:29:58
1638
โทรศัพท์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ภายใน สัญญาณไม่ชัดเจน 7225 เบอร์ 7200 ไม่สัญญาณเลยใช้งานไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
29/11/2556
ดำเนินการแล้ว
17/12/2556 10:19:45
1637
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รัน เปิดเครื่องไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รันโปรแกรม เปิดเครื่องเพื่อทำงานไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
29/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/12/2556 14:36:53
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] 120 
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 120/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th