- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3168 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
817
ใช้โปรแกรม msn ไม่ได้ งานธุรการ 1) โปรแกรม msn 2009 เดิม เตือนให้ update เป็นโปรแกรมใหม่เท่านั้น 2) ถ้าปฏิเสธการปรับปรุงรุ่นก็จะเข้าโปรแกรมเดิมไม่ได้ 2) ถ้ายอมรับการปรับปรุงรุ่นเป็น msn 2011 ก็เข้าโปรแกรมไม่ได้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา
01/02/2554
ดำเนินการแล้ว
01/02/2554 14:21:32
816
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมฯ ไม่สามารถใช้ได้กับระบบโครงการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง กองบริหารงานบุคคล
31/01/2554
ดำเนินการแล้ว
01/02/2554 10:35:58
815
เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง ขอเพิ่มramเพราะเครื่องช้ามาก จำนวน1-2 เครื่อง มีเครื่องเก่าอยู่อยากทำให้ใช้งานได้ เพราะอาจารย์ชาวต่างประเทศมีหลายท่าน ปริ๊นเตอร์เลเซอร์เสีย ห้องภาษาต่างประเทศ อาคารมหาวชิราลงกรณ์
28/01/2554
ดำเนินการแล้ว
28/01/2554 16:59:21
814
Wireless ไม่แจก IP Address ระบบเครือข่าย Wireless ไม่แจก IP Address สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27/01/2554
ดำเนินการแล้ว
28/01/2554 16:17:55
813
อินเตอร์เน็ตใช่ไม่ได้/เครื่องชอบแฮ้ง งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้เครื่องแฮ้งบ่อยมากคะ การเงิน
26/01/2554
ดำเนินการแล้ว
31/01/2554 11:00:47
812
ไม่มีOffice2007 งานธุรการ ไม่มีOffice2007 กรุณาลงให้ด้วยค่ะ งานบุคคล
25/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 13:19:46
811
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
21/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 08:52:02
810
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้หาข้อมูลหนังสือไม่ได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
19/01/2554
ดำเนินการแล้ว
24/01/2554 13:38:26
809
คอมพิวเตอร์มีไวรัส อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัสมีปัญหาไม่สามารถเข้าgfได้ (ลองลงgfแล้ว) อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย และโปรแกรมป้องกันไวรัสใช้งานไม่ได้ ซึ่งเครื่องต้องใช้งานด่วนค่ะ สำนักงานหอพัก
18/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 08:53:31
808
ลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญญาเกี่ยวกับไวรัส อยากให้ช่วยลงโปรแกรมให้ใหม่ด้วยค่ะ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องใช้ ทำงานทุกวันค่ะ.....ขอบคุณมากค่ะ กองคลัง สำนักอธิการบดี
18/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 08:52:36
807
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเตอร์เน็ทไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปเครื่องแชร์ได้ กองบริหารงานบุคคล
17/01/2554
ดำเนินการแล้ว
28/01/2554 07:47:29
806
โทรศัพท์สายในของคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณเลยคะ ช่วยแก้ไขด่วนคะ ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการคะ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคารพระปกเกล้า
17/01/2554
ดำเนินการแล้ว
01/03/2554 09:04:33
805
ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักวิทยบริการมีปัญหา จุดตรวจ, สำนักงาน, ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในสำนักติดต่อถึงกันไม่ได้เป็นบางจุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12/01/2554
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 15:54:16
804
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ทำไมเข้าเว็บบางเว็บไซต์ของ ม.ราชภัฏบางราชภัฏไม่ได้คะ เช่น เลย, สกลนคร, นครราชสีมา, สุรินทร์ ซึ่งโทรไปถามเข้าแล้ว เว็บเข้าไม่มีปัญหาอะไร เขาเข้าได้คะ ช่วยเช็คให้ด้วยคะ สำนักงานคณเะวิทยาาการจัดการ
11/01/2554
ดำเนินการแล้ว
12/01/2554 13:27:19
803
โทรศัพย์ไม่มีสัญญาน ระบบโทรศัพท์ VOIP ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาน อาคารแปรรูปอาหาร
11/01/2554
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 14:08:45
802
เข้ารหัส login ปชส.ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เข้ารหัส login ปชส. อินเทอร์เน็ต ไม่ได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
10/01/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 08:46:40
801
โทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยฯ งานธุรการ โทรศัพท์กลางของ ม. มีปัญหา ช้า หลุด บ่อย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1)
10/01/2554
ดำเนินการแล้ว
24/01/2554 10:15:54
800
เครื่องสแกนไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนไม่สามารถใช้งานได้ งานตรวจสอบภายใน
05/01/2554
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 11:51:32
799
โทรศัพท์สายในห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเบอร์3000 3200 3202 3001 ใช้งานไม่ได้ ไม่ได้ยินเสียงพูดคุยของบุคคลที่โทรมาประสานงาน อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
05/01/2554
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 09:26:53
798
เครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องไม่สามารถปริ้นได้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
29/12/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 11:52:01
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] 119 [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159
หน้า 119/159
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3168  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3150  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th