- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1676
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ของผอ.กบค.ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ กองบริหารงานบุคคล
06/03/2557
ดำเนินการแล้ว
19/03/2557 14:17:10
1675
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
05/03/2557
ดำเนินการแล้ว
17/03/2557 10:48:39
1674
โทรศัพท์ ใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ใช้ไม่ได้คะ ช่วยแก้ไขด้วยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
03/03/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 08:47:57
1673
ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ว.207 อาคารเวียงแก้ว โรงแรมเวียงแก้ว ชั้น 2
26/02/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 08:47:19
1672
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์คล้ายโดนไวรัส มีอาการไฟล์ที่เป็น Microsoft office ทั้งหมดเปิดใช้งานไม่ได้ มีอาการไฟล์ค้าง ไฟล์งานต่างๆ ฟ้องเปิดไม่ได้ สั่งปริ้นท์งานไม่ได้ เครื่องโหลดช้า/อืด แต่ใช้งานสัญญาณอินเตอร์เนตได้ปกติ กองนโยบายและแผน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
24/02/2557
ดำเนินการแล้ว
28/03/2557 11:08:42
1671
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ ระบบเครือข่าย วันที่ 24 ก.พ. 57 จะมีประชุมนักศึกษากยศ.ชั้นปีสุดท้าย ที่ หอประชุมศรีวชิรโชติ รบกวนช่วยตรวจสอบสัญญาณ wifi ให้ด้วยค่ะ หอประชุมศรีวชิรโชติ
21/02/2557
ดำเนินการแล้ว
24/02/2557 14:58:47
1670
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในโทรออกไม่ได้ เป็นระยะเวลา 5 วันคะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
20/02/2557
ดำเนินการแล้ว
14/03/2557 08:54:50
1669
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP 1.เบอร์ สายนอก 055-267087 ไม่มีสัญญาณ โทรออก และเข้าไม่ได้ 2.สายในทุกเบอร์ใน อาคาร ม. ใช้การไม่ได้ ทั้งโทรออก + เข้า อาคารมหาวชิราลงกรณ
15/02/2557
ดำเนินการแล้ว
20/02/2557 14:16:34
1668
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ระบบเครือข่าย ที่แฟลตเก่า (แฟลตอาจารย์) ทะเลแก้ว ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ไม่ค่อยเสถียร บางครั้งใช้งานได้ปกติ แต่หลายครั้งก็ใช้เวลาโหลดเพจนานมาก บางครั้งก็ขึ้น limited/no conectivity เป็นอย่างนี้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยค่ะ เพราะเป็นอุปสรรคในการทำงานมาก ขอบคุณค่ะ แฟลตเก่า (แฟลตอาจารย์) ทะเลแก้ว
12/02/2557
ดำเนินการแล้ว
24/02/2557 15:02:02
1667
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
11/02/2557
ดำเนินการแล้ว
11/02/2557 15:26:16
1666
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออกรีบมาดเนินการให้ด่วนนะคะ งานธุรการ ปริ้นเอกสารไม่ออก ห้องพยาบาล
30/01/2557
ดำเนินการแล้ว
07/02/2557 09:13:03
1665
ขอเพิ่ม DNS Name เว็บไซต์ ขอ Domain Name SCI.PSRU.AC.TH IP 202.29.80.116 ของ คณะวิทย์ฯ คณะวิทย์ฯ
28/01/2557
ดำเนินการแล้ว
01/02/2557 21:20:58
1664
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
27/01/2557
ดำเนินการแล้ว
28/01/2557 10:32:20
1663
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและ wifiใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
27/01/2557
ดำเนินการแล้ว
29/01/2557 15:30:26
1662
เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นงานได้ กองบริหารงานบุคคล
24/01/2557
ดำเนินการแล้ว
27/01/2557 10:50:12
1661
อินเตอร็เน็ตใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย อินเตอร็เน็ตอาคาร 6 ส่วนวังจันทร์ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้หมายเลข IP อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
17/01/2557
ดำเนินการแล้ว
23/01/2557 09:32:03
1660
เครื่องปริ๊นสเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ๊สเตอร์ในห้องพักอาจารย์ ว.206 มีปัญหา เวลาปริ๊สกระดาษออกมาแล้วมีรอยอยุ่บนกระดาษ ว206 ชั้น2 อาคารเวียงแก้ว
17/01/2557
ดำเนินการแล้ว
20/01/2557 14:01:53
1659
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ได้ ห้องพยาบาล
15/01/2557
ดำเนินการแล้ว
22/01/2557 10:24:55
1658
หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดจำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักนักศึกษา
14/01/2557
ดำเนินการแล้ว
16/01/2557 09:26:41
1657
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ (กล่องพ่วงสายโทรศัพท์เสีย) ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
13/01/2557
ดำเนินการแล้ว
20/01/2557 09:32:17
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] 119 [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 119/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th