- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1127
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์งานประชาสัมพันธ์มีปัญหา ทำงานช้ากว่าปกติมาก งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
15/12/2554
ดำเนินการแล้ว
18/12/2554 11:38:18
1126
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ หมายเลข 2204 อาคาร ม. ชั้น 3 ไม่มีสัญญาณ อาคาร ม.
15/12/2554
ดำเนินการแล้ว
28/12/2554 16:41:50
1125
โทรศัพท์หมายเลข 5000 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารไม่มีสัญยาณ งานธุรการ โทรศัพท์หมายสเลข 5000 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฯไม่มีสัญยาณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
14/12/2554
ดำเนินการแล้ว
22/02/2555 11:06:58
1124
ยกเลิกการแจ้งปัญหาหน้าจอคอมฯ มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอยกเลิกการแจ้งปัญหาหน้าจอคอมฯ มีปัญหาเนื่องจากแก้ไขได้แล้ว กองบริหารงานบุคคล
13/12/2554
ดำเนินการแล้ว
14/12/2554 13:24:49
1123
หน้าจอมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมฯ ของผอ.กบค. ภาพที่แสดงเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนค่ะ ห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
13/12/2554
ดำเนินการแล้ว
14/12/2554 13:24:35
1122
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เลข 2104 และ 2105 ไม่มีสัญญาณครับ รบกวนช่วยดำเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ ห้อง ม.206 สำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
08/12/2554
ดำเนินการแล้ว
09/12/2554 13:59:03
1121
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ โหลดงานช้ามาก อาคารสระว่ายน้ำ
06/12/2554
ดำเนินการแล้ว
08/12/2554 10:52:03
1120
Internet ระบบเครือข่าย อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ใช้ Internet ไม่ได้ (Wireless PSRU) อาจารย์ต้องการใช้งาน ด่วน นะครับ ขอบคุณครับ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
02/12/2554
ดำเนินการแล้ว
16/12/2554 16:17:29
1119
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ แจ้งตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์เบอร์5500 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารปฎิบัติการแปรรูปอาหาร
01/12/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:18
1118
Website เว็บไซต์ เว็บไซด์ขอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร kaset.psru.ac.th ใช้งานไม่ได้ เรียกไม่ขึ้น มีปัญหาบ่อยมาก ๆ 3 วันดี 4 วันไข้อย่างนี้คงไม่ไหวนะครับ ถ้าไม่เจอบ่อย ๆ จะไม่บ่นนะครับ (ให้นักศึกษาเข้าไปโหลดไฟล์ PPT ประกอบการสอน เจอล่มอยู่เนือง ๆ) Server มรพส
30/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:56:01
1117
โทรศัพท์ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้ไม่ได้ นานแล้ว กรุณาซ่อมด่วน ขอบคุณครับ งานธุรการ โทรศัพท์ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้ไม่ได้ นานแล้ว กรุณาซ่อมด่วน ขอบคุณครับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:28
1116
โทรศัพท์ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้ไม่ได้ นานแล้ว กรุณาซ่อมด่วน ขอบคุณครับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:37
1115
ระบบโทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารเวียงแก้ว ชั้น 1 และ ชั้น 2 ใช้การไม่ได้ อาคารเวียงแก้ว
29/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:46
1114
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 4207 ประจำสาขาวิชาเคมีไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ค่ะ ศว 315 ศว 301
28/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:55
1113
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้อีกแล้วค่ะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28/11/2554
ดำเนินการแล้ว
29/11/2554 16:25:23
1112
โทรศัพท์ภายในใช่ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในเบอร์ 1300 เป็นสัญญาณไม่ว่าง โทรออกไม่ได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
28/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:58:13
1111
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
28/11/2554
ดำเนินการแล้ว
29/11/2554 16:25:32
1110
อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยมากค่ะ ระบบเครือข่าย มีปัญหากับการทำงานมากค่ะ ช่วยดูให้ด้วย เป็นวันละหลายรอบค่ะ ห้องธุรการ กองกลาง
25/11/2554
ดำเนินการแล้ว
28/11/2554 16:04:38
1109
ให้ลงWindorw ใหม่เครื่องโน๊ตบุ๊ค งานธุรการ เครื่องติดไวรัส ให้ลงWindorw เครื่องโน๊ตบุ๊ค งานการเงิน
25/11/2554
ดำเนินการแล้ว
25/11/2554 12:44:54
1108
ไม่สามารถเข้าเว็บนอกประเทศได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็บนอกประเทศได้เลย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24/11/2554
ดำเนินการแล้ว
28/11/2554 16:04:55
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] 118 [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 118/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th