- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1710
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi เนื่องจากวันจันทร์ที่ 26 จะมีการประชุมนักศึกษากยศ.เวลา 08.30-16.30 น.ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ จะต้องใช้ internet ค่ะ หอประประชุมศรีวชิรโชติ
24/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:17:52
1709
ใช้รหัส ipassport ไม่ได้ ระบบ iPassport เวลาlog in ไม่สามารถเข้ารหัส ipassport ได้ เมื่อทำการเคลียร์ระบบก้อยังไม่สามารถ log in ได้ เลขบัตรประชาชน 1650800001578 น.ส.กฤษณา บุญมัติ งานพัสดุ
21/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:10:51
1708
ใช้รหัส ipassport ไม่ได้ ระบบ iPassport เวลาlog in ไม่สามารถเข้ารหัส ipassport ได้ เมื่อทำการเคลียร์ระบบก้อยังไม่สามารถ log in ได้ เลขบัตรประชาชน 1650800001578 น.ส.กฤษณา บุญมัติ งานพัสดุ
21/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:10:14
1707
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ออก งานบริการ เครื่องปริ้นเตอร์แคนอน MP287 หน้าห้องผอ.กองกลาง
16/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:26:11
1706
ปริ้นเอกสารไม่ออก ระบบเครือข่าย ไม่สามารถปริ้นเอกสารไปยังเครื่องปร้ินได้(เครื่องแม่) กองบริหารงานบุคคล
16/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 10:23:26
1705
ระบบโทรศัพท์ และ อินเตอร์เน็ต งานธุรการ ระบบโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ห้อง ว.207 และ ระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ ว.106 ไม่สามารถใช้งานได้ ว.106 และ ว.207 อาคารเวียงแก้ว
15/05/2557
ดำเนินการแล้ว
18/07/2557 10:55:54
1704
งานคลังใช้อินเตอร์เน็ตหลายเครื่อง งานธุรการ คอมพิวเตอร์งานคลังไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ค่ะ งานคลัง
15/05/2557
ดำเนินการแล้ว
19/05/2557 09:38:35
1703
กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ งานธุรการ กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ กองบริการการศึกษา
14/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 09:19:02
1702
กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ งานธุรการ กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ กองบริการการศึกษา
14/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 09:18:48
1701
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ตามที่ทางคณะฯ ได้แจ้ง เรื่องโทรศัพท์ ภายใน คณะฯ ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อวันที่ 26/03/2557 ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และทางคณะฯ มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จึงขอความอนุเคราะห์ทีมงาน ดำเนินการปัญหาดังกล่าว ทางคณะฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้.. คทก
10/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 14:59:02
1700
คอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่น CD เครื่องคอมพิวเตอร์ Write ข้อมูลลงแผ่น CD ไม่ได้ค่ะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น3
08/05/2557
ดำเนินการแล้ว
08/05/2557 12:57:38
1699
ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 09:18:29
1698
เครื่องติดไวรัส ระบบเครือข่าย อีเมล์ของ hotmail ติดไวรัส มันจะส่ง spam mai ให้คนอื่นตลอดl สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
25/04/2557
ดำเนินการแล้ว
06/05/2557 09:47:21
1697
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เปิดเข้าวินโดว์ ไม่ได้ค่ะ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
24/04/2557
ดำเนินการแล้ว
06/05/2557 09:25:47
1696
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 1 เลขหมาย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 1 เลขหมาย เลขหมายที่ใช้งานไม่ได้ 7210 สถาบันวิจัยและพัฒนา
22/04/2557
ดำเนินการแล้ว
27/05/2557 10:04:18
1695
โทรศัพท์ หมายเลข 6503 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ หมายเลข 6503 ไม่มีสัญญาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21/04/2557
ดำเนินการแล้ว
04/06/2557 14:13:17
1694
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
21/04/2557
ดำเนินการแล้ว
06/05/2557 10:01:14
1693
ตรวจเช็คและลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ ครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานช้ามาก บางที่ก็ค้างอยู่บ่อยๆ อยากให้ตรวจเช็คและลงโปรแกรมใหม่ค่ะ (เครื่องที่ล๊อคกลาง) งานสวัสดิการ
18/04/2557
ดำเนินการแล้ว
25/04/2557 10:54:41
1692
ลง window ใหม่ค่ะ งานธุรการ ลงวินโดว์ใหม่คร่าา งานธุรการและสารบรรณ
18/04/2557
ดำเนินการแล้ว
07/05/2557 08:50:29
1691
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานบริการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ลองเข้า wifi ก็เข้าไม่ได้ รบกวนช่วยมาดูด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ งานพัสดุ
17/04/2557
ดำเนินการแล้ว
17/04/2557 14:11:28
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] 118 [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 118/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th