- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1750
ขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจาก องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒาน้กศึกษา ได้ย้ายที่ทำการจากชั้น 3 ลงไปอยู่ชั้น 1 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ จากชั้น 3 ไปชั้น 1 ด้วยค่ะ เบอร์ที่ต้องการย้าย คือ 9630 และ 9631 ขอบพระคุณมากค่ะ ห้ององค์การนักศึกษา
30/07/2557
ดำเนินการแล้ว
01/09/2557 12:37:51
1749
เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่เครื่องคณะวิทยาการจัดการเปิดใช้งาน เบราเซอร์ แล้วไม่ทำงาน ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
29/07/2557
ดำเนินการแล้ว
14/08/2557 09:13:45
1748
คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม microsoft office ไม่ได้ เน็ตใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ในสาขาวิชาภาษาไทยมีปัญหา 3 เครื่องเครื่องที่ 1 ไม่สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้ ทั้งเวิด พอยซ์ และเอกเซล เครื่องที่ 2 เครื่องติดไวรัส เข้าเน็ตแล้วเครื่องค้าง เครื่องที่ 3 คอมพิวเตอร์ใหม่ ยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ห้องสาขาวิชาภาษาไทย ตึก ม ชั้น 2 (209)
28/07/2557
ดำเนินการแล้ว
29/07/2557 09:30:49
1747
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. จะมีปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ที่ หอประชุมศรีวชิรโชติ จะต้องใช้สัญญาณwifi รบกวนช่วยตรวจสอบสัญญาณให้ด้วยค่ะ หอประชุมศรีวชิรโชติ
24/07/2557
ดำเนินการแล้ว
01/08/2557 14:02:58
1746
ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
24/07/2557
ดำเนินการแล้ว
24/07/2557 15:37:55
1745
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลง Windows ไว้ยังมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลง Windows 7 ไว้ยังมีปัญหา ใช้ๆ ไปแล้วจะรีเซ็ทเครื่องตลอด รบกวนมาดูให้อีกครั้งครับ กองนโยบายและแผน
21/07/2557
ดำเนินการแล้ว
22/07/2557 13:04:59
1744
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร
18/07/2557
ดำเนินการแล้ว
24/07/2557 15:35:49
1743
สาย LAN เสีย คะ งานธุรการ ต่อสายแลนเข้าคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ คะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
17/07/2557
ดำเนินการแล้ว
18/07/2557 09:35:45
1742
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายใน เบอร์ 9213 กับ 9214 ใช้ไม่ได้ค่ะไม่มีสัญญาณ งานตรวจสอบภมยใน
16/07/2557
ดำเนินการแล้ว
28/07/2557 09:20:45
1741
โทรศัพท์สายในมีปัญหาไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ โทรออกไม่ได้ โทรเข้ามีสัญญาณแต่ไม่เครื่องโทรศัพท์ไม่ดัง งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
16/07/2557
ดำเนินการแล้ว
18/07/2557 08:45:14
1740
โทรศัพท์ ห้อง ว 208 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ ห้อง ว 208 ใช้งานไม่ได้ค่ะ อาคารเวียงแก้ว
15/07/2557
ดำเนินการแล้ว
04/08/2557 09:20:35
1739
ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย อาคารเวียงแก้ว เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ 1. ส่วนของฟร้อนโรงแรมเวียงแก้ว 2. ส่วนของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ไฟไม่เข้า Hub อาจจะเป็นที่ Hub เสียค่ะ) ขอความกรุณาแก้ไขแบบเร่งด่วนน่ะคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
15/07/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:32:58
1738
คอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมใหม่มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยลงโปรแกรมใหม่อีกครั้ง เป็นโปรแกรมสมบูรณ์แบบ โดยลงแบบ step by step กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
10/07/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:15:42
1737
เครื่องคอมพิวเอตร์ Microsoft word ใช้งานมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft word ใช้งานมีปัญหา อืดช้า ค้าง กด Save แล้วโปรแกรมค้าง รบกวนลง Windows ให้ใหม่นะครับ กองนโยบายและแผน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
07/07/2557
ดำเนินการแล้ว
10/07/2557 13:20:40
1736
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/07/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:31:41
1735
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
05/07/2557
ดำเนินการแล้ว
08/07/2557 10:17:46
1734
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เป็นหน้าจอสีดำ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
02/07/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:16:09
1733
ลงโปรแกรม SPSS 11 งานบริการ กรุณาช่วยมาลงโปรแกรม SPSS 11 ให้ด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
02/07/2557
ดำเนินการแล้ว
04/07/2557 10:38:56
1732
wifi คณะวิทยาการจัดการเข้า i-passport ไม่ได้ค่ะ ระบบ iPassport wifi คณะวิทยาการจัดการเข้า i-passport ไม่ได้ค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
01/07/2557
ดำเนินการแล้ว
04/07/2557 08:42:03
1731
สัญญาณ Wireless หายค่ะ ระบบเครือข่าย สัญญาณไม่ขึ้นค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร
30/06/2557
ดำเนินการแล้ว
04/07/2557 08:37:03
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] 116 [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 116/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th