- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1718
โทรศัพท์ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ตามที่ห้องปฏิบัติการฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้แจ้งเรื่องโทรศัพท์ภายในสาขาวิชาฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่ ปี 2556 ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางสาขาวิชาฯ มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก จึงขอความอนุเคราะห์ ทีมงานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อาคารพระปกเกล้า ชั้น 4 ห้องป.403
13/06/2557
ดำเนินการแล้ว
28/10/2557 09:13:48
1717
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขด้วยนะครับ บ้านพักบุคลากรข้างโรงเรียนสาธิตฯ
13/06/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:32:17
1716
เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ระบบเครือข่าย add เครื่องปริ้นแล้ว แต่ไม่สามารถปริ้นได้ กองบริหารงานบุคคล
09/06/2557
ดำเนินการแล้ว
10/06/2557 11:29:22
1715
เดินสายโทรศัพท์ เบอร์ 9605 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากย้ายที่ทำงาน ห้องธุรการกองพัฒนานักศึกษา
08/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 13:50:21
1714
ขอความอนุเคราะห์เดินสายเน็ต ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เดินสายอินเตอร์เน็ตให้กับงานธุรการชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษาเนื่องจากมีการย้ายที่ทำงานเกิดขึ้น งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา
07/06/2557
ดำเนินการแล้ว
17/06/2557 15:57:46
1713
โทรศัพท์หมายเลข 3100 (ห้องคณบดี ควจ.) ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 3100 (ห้องคณบดี ควจ.) ขึ้น check phone line ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
07/06/2557
ดำเนินการแล้ว
13/06/2557 16:15:34
1712
คอมฯ มีเสียงดังมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เวลาใช้งานมีเสียงดังมาก และบางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้(มายกไปได้เลยค่ะ) กองบริหารงานบุคคล
05/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 10:23:22
1711
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาใช้ไม่ได้หลายเครื่อง 7210 7200 7229 สถาบันวิจัยและพัฒนา
26/05/2557
ดำเนินการแล้ว
04/06/2557 14:12:27
1710
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi เนื่องจากวันจันทร์ที่ 26 จะมีการประชุมนักศึกษากยศ.เวลา 08.30-16.30 น.ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ จะต้องใช้ internet ค่ะ หอประประชุมศรีวชิรโชติ
24/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:17:52
1709
ใช้รหัส ipassport ไม่ได้ ระบบ iPassport เวลาlog in ไม่สามารถเข้ารหัส ipassport ได้ เมื่อทำการเคลียร์ระบบก้อยังไม่สามารถ log in ได้ เลขบัตรประชาชน 1650800001578 น.ส.กฤษณา บุญมัติ งานพัสดุ
21/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:10:51
1708
ใช้รหัส ipassport ไม่ได้ ระบบ iPassport เวลาlog in ไม่สามารถเข้ารหัส ipassport ได้ เมื่อทำการเคลียร์ระบบก้อยังไม่สามารถ log in ได้ เลขบัตรประชาชน 1650800001578 น.ส.กฤษณา บุญมัติ งานพัสดุ
21/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:10:14
1707
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ออก งานบริการ เครื่องปริ้นเตอร์แคนอน MP287 หน้าห้องผอ.กองกลาง
16/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:26:11
1706
ปริ้นเอกสารไม่ออก ระบบเครือข่าย ไม่สามารถปริ้นเอกสารไปยังเครื่องปร้ินได้(เครื่องแม่) กองบริหารงานบุคคล
16/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 10:23:26
1705
ระบบโทรศัพท์ และ อินเตอร์เน็ต งานธุรการ ระบบโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ห้อง ว.207 และ ระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ ว.106 ไม่สามารถใช้งานได้ ว.106 และ ว.207 อาคารเวียงแก้ว
15/05/2557
ดำเนินการแล้ว
18/07/2557 10:55:54
1704
งานคลังใช้อินเตอร์เน็ตหลายเครื่อง งานธุรการ คอมพิวเตอร์งานคลังไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ค่ะ งานคลัง
15/05/2557
ดำเนินการแล้ว
19/05/2557 09:38:35
1703
กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ งานธุรการ กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ กองบริการการศึกษา
14/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 09:19:02
1702
กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ งานธุรการ กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ กองบริการการศึกษา
14/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 09:18:48
1701
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ตามที่ทางคณะฯ ได้แจ้ง เรื่องโทรศัพท์ ภายใน คณะฯ ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อวันที่ 26/03/2557 ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และทางคณะฯ มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จึงขอความอนุเคราะห์ทีมงาน ดำเนินการปัญหาดังกล่าว ทางคณะฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้.. คทก
10/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 14:59:02
1700
คอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่น CD เครื่องคอมพิวเตอร์ Write ข้อมูลลงแผ่น CD ไม่ได้ค่ะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น3
08/05/2557
ดำเนินการแล้ว
08/05/2557 12:57:38
1699
ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 09:18:29
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] 114 [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 114/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th