- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1796
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1421 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ โทรต้นทางได้ ปลายทางไม่ได้ยินสัญญาณเรียกเข้า โรงเรียนสาธิต มรพส.
26/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:41:58
1795
ไวรัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไวรัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เวลาเปิดใช้งาน ช้าลง งานสภามหาวิทยาลัย
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
25/11/2557 14:44:06
1794
โทรศัพท์ห้อง ศว 301 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง ศว 301 ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ ต่อพ่วงกับห้อง ศว 315 เบอร์ 4207 (แต่ห้อง ศว 315 ใช้งานได้ปกติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:41:50
1793
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9631 ใช้งานไม่ได้ และขอเพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพท์อีก 1 เบอร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9631 ห้ององค์การนักศึกษา (ข้างห้องน้ำ) อีก 1 เบอร์ที่ขอเพิ่มจุด คือ ห้องธุรการเก่า ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา ชั้้น 1
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
27/11/2557 12:52:22
1792
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้ กองกลาง
24/11/2557
ดำเนินการแล้ว
01/12/2557 10:05:26
1791
ลงโปรแกรมการใช้งาน IE ระบบ E-gP เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลงโปรแกรมการใช้งาน Internet ExplorerIE9 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ E-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
18/11/2557
ดำเนินการแล้ว
19/11/2557 09:29:55
1790
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ 1.) รบกวนช่วยลงโปรแกรม PageMaker ให้ด้วยค่ะ 2.) แปลงไฟล์เป็น PDF ไม่ได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
13/11/2557
ดำเนินการแล้ว
14/11/2557 14:34:16
1789
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
12/11/2557
ดำเนินการแล้ว
14/11/2557 12:29:26
1788
สัญญาอินเตอร์เน็ต(WIFI) ที่ ม.ราชภัฏสว่นสนามบินใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต(WIFI) รับสัญญาณได้ต่ำมาก รบกวนช่วยตรวจสอบระบบให้หน่อยนะครับทั้ง PSRU2, PSRU6 ฯ ใช้ทำงานบริเวณบ้านพักไม่ได้เลยครับผม บ้านพัก ส่วนสนามบิน
09/11/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:53:09
1787
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
02/11/2557
ดำเนินการแล้ว
03/11/2557 15:04:49
1786
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
01/11/2557
ดำเนินการแล้ว
03/11/2557 15:04:25
1785
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน 9606 ใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
01/11/2557
ดำเนินการแล้ว
03/11/2557 12:06:46
1784
สายเน็ตขาด งานบริการ สายเน็ตบริเวณศูนย์กีฬาในร่ม 1 ขาดไม่สามารถใช้งานได้ ศูนย์กีฬาในร่ม 1
29/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:29:14
1783
โทรศัพท์เบอร์ 6505 ไม่มีสัญญาณสองเดือนแล้ว งานธุรการ โทรศัพท์เบอร์ 6505 ไม่มีสัญญาณสองเดือนแล้ว ห้อง 5201อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27/10/2557
ดำเนินการแล้ว
24/12/2557 16:34:25
1782
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได connection status : limited or no connectivity. แสดงเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเหลือง(เครื่องหมาย!) รบกวนตรวจสอบและแก้ไข บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ
15/10/2557
ดำเนินการแล้ว
02/11/2557 09:19:29
1781
ไม่สามารถเข้า ipass. ได้. ระบบแจ้งขออภัย. node นี้ section. เต็มแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ ตอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้า.internet ได้ 4311 ห้องพักอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 4
11/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:32:40
1780
ขอเพิ่มจุดโทรศัพท์ภายใน 1 จุด ที่โต๊ะ ผอ. เร็วที่สุดค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP อาคารปฐมวัย ชั้น 2 ห้อง ผอ. มีสายเดินไว้แล้ว แต่ไม่ทราบว่ามีสัญญาณหรือไม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
07/10/2557
ดำเนินการแล้ว
06/11/2557 12:24:26
1779
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ห้อง ศว 315 เบอร์ 4206 ห้อง วท 207 และเบอร์ 4203 ห้อง วท 202 ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-โทรออก ไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02/10/2557
ดำเนินการแล้ว
28/11/2557 08:45:26
1778
Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ เว็บไซต์ Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ (up ข้อมูลขึ้นไปแล้วแต่ไม่สามารถเปิดดู web site ได้) จึงอยากขอ id password ใหม่ โรงเรียนสาธิต มรพส.
01/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:29:47
1777
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
26/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:20:20
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] 113 [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 113/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th