- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3323 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1092
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งโทรออกและโทรเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งโทรออกและโทรเข้า เมื่อยกหูมีสัญญาณแต่กดหมายเลขแล้ว สัญญาณขาดหายไป เป็นทั้งเบอร์ภายในมหาวิทยาลัย และ เบอร์ภายนอก เช่น มือถือ และ เบอร์พื้นฐาน (055) กองพัฒนานักศึกษา (ทุกหน่วยงาน)
18/11/2554
ดำเนินการแล้ว
18/11/2554 14:04:33
1091
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและเครื่องค้างบ่อย กองบริหารงานบุคคล
17/11/2554
ดำเนินการแล้ว
22/11/2554 14:28:35
1090
เบอร์สายในโทรติดต่อไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์สายในโทรติดต่อไม่ได้ หมายเลข 2101, 2102, 2103, 2106, 2107, 2202, 2203, 2206, และ 2207 อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 และ 3
16/11/2554
ดำเนินการแล้ว
24/11/2554 11:03:19
1089
โทรศัพท์ งานธุรการ โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องคูปอง อาคารสระว่ายน้ำ
15/11/2554
ดำเนินการแล้ว
24/11/2554 11:09:33
1088
โทรศัพท์ภายใน ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการชั้น 4 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
15/11/2554
ดำเนินการแล้ว
29/02/2555 13:45:37
1087
เบอร์ที่โรงน้ำใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณที่ปลายสายเวลาโทรเข้า จึงไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งโทรเข้าและออก โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว
14/11/2554
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 23:20:39
1086
ไม่สามารถเข้าเว็บไซด์ kaset.psru.ac.th เว็บไซต์ เว็บไซด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าใช้งานไม่ได้ http://kaset.psru.ac.th -
13/11/2554
ดำเนินการแล้ว
15/11/2554 16:58:29
1085
ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วั้นศุกร์ครับ บ้านพักส่วนสนามบิน
13/11/2554
ดำเนินการแล้ว
23/11/2554 09:47:10
1084
ต้องการล้างเครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ งานบริการ เนื่องจากเปิดดครื่องไม่ได้ DSS ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น2
11/11/2554
ดำเนินการแล้ว
23/11/2554 09:44:52
1083
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานบริการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สระว่ายน้ำ
11/11/2554
ดำเนินการแล้ว
15/11/2554 18:07:48
1082
เครื่องปริ๊น ปริ๊นไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น ซ่อมแล้ว ปริ๊นไม่ออกค่ะ งานตรวจสอบภายใน
08/11/2554
ดำเนินการแล้ว
11/11/2554 10:38:28
1081
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ ปริ้นสีเพี้ยน งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
07/11/2554
ดำเนินการแล้ว
07/11/2554 15:31:12
1080
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ ปริ้นสีเพี้ยน งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
07/11/2554
ดำเนินการแล้ว
07/11/2554 15:31:40
1079
เครื่องคอมเสียเปิดไม่ติดครับ งานธุรการ เครื่องคอมเสียเปิดไม่ติดครับ งานออกแบบและวางผัง
07/11/2554
ดำเนินการแล้ว
11/11/2554 13:15:05
1078
ต้องการติดตั้งโทรศัพย์ใหม่ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากสาขาคหกรรมได้ย้ายห้องพักอาจารย์ใหม่และต้องการติดตั้งโทรศัพย์เพิ่มจำนวน 2 จุด(ตอนนี้ผมได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเดินสายไว้ 3 คู่สายแล้วแต่ยังไม่มีการติดตั้งโทรศัพย์) จึงขอความทางศูยน์ช่วยตรวจสอบคู่สายดังกล่าวด้วยและขอเบอร์โทรศัพย์ภานในเพิ่ม 1 เบอร์ อาคารสารภี (คหกรรม)
31/10/2554
ดำเนินการแล้ว
22/02/2555 11:06:27
1077
Excelเปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Excelเปิดใช้งานไม่ได้ งานบุคคล 2 กองบริหารงานบุคคล
27/10/2554
ดำเนินการแล้ว
28/10/2554 14:36:47
1076
คอมโดนไวรัสค่ะ งานธุรการ เครื่องแฮงค์+ค้างบ่อยมากค่ะ ห้องธุรการ กองกลาง
21/10/2554
ดำเนินการแล้ว
28/10/2554 14:37:24
1075
เสียงไม่เข้าลำโพง งานธุรการ เสียงไม่เข้าลำโพง ห้องพยาบาล
21/10/2554
ดำเนินการแล้ว
24/10/2554 21:55:29
1074
เครื่องปริ๊นใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เครื่อง HP officejet 6500 ปริ้นไม่ได้คับ งานพัสดุ
21/10/2554
ดำเนินการแล้ว
27/10/2554 15:26:59
1073
เครื่องเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด ห้องพยาบาล
21/10/2554
ดำเนินการแล้ว
24/10/2554 21:54:57
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] 113 [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167
หน้า 113/167
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3323  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 5  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3317  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th