- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1778
Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ เว็บไซต์ Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ (up ข้อมูลขึ้นไปแล้วแต่ไม่สามารถเปิดดู web site ได้) จึงอยากขอ id password ใหม่ โรงเรียนสาธิต มรพส.
01/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:29:47
1777
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
26/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:20:20
1776
เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตภายใน กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพ งานธุรการ ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นใหม่ จึงมีการจัดชุดคอมพิวเตอร์ในสำนักงานใหม่ จำนวน 3 ชุด ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์(สายในและสายนอก)ให้กับกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและงานส่งเสริมวิชาการของกองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ต่อไป งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
22/09/2557
ดำเนินการแล้ว
26/09/2557 08:46:37
1775
ไม่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับปรุงสภาพห้องใหม่ ทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตขาดหาย ไม่สามารถใช้งานได้เพราะเนื่องจากสายเชื่อมโยงสัญญาณมีปัญหา รบกวนขอสายเชื่อมสัญญาณใหม่ ความยาวมากกว่าสายเดิม สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
19/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:27:46
1774
โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 4207 (ห้อง ศว 315) และ 4203 ห้อง(วท 202 )ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18/09/2557
ดำเนินการแล้ว
23/09/2557 11:19:32
1773
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักส่วนสนามบินได้ หรือสัญญานต่ำมาก ระบบเครือข่าย 1. ใช้โน๊ตบุ๊ค พบสัญญาน WIFI (Zone 3-5) ระดับคุณภาพสัญญาน good - excellent แต่ไม่สามารถเข้ารหัส IPassport และเข้าเว็ปไซต์อื่น ๆ ไม่ได้ โดยระบบระบุว่า เกิด error 105, 106 2. บางครั้งระบบแจ้งว่าเป็น limited access ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แม้จะเปลี่ยน zone ก็ยังไม่สามารถใช้การได้ (แม้จะใช้ตอนดึกเวลาประมาณ 01.00-04.00 นาฬิกา จำนวนผู้ใช้ระบบทั้งหมด 0-2 คน) 3. บางทีตอนแรกเข้าใช้งานได้ แต่ใช้ๆ ไป จะหลุด หรือสัญญาน low ไม่สามารถใช้งานต่อได้ 4. เมื่อนำเครื่องเดียวกันมาใช้ที่ฝั่งทะเลแก้ว ไม่เกิดปัญหาใด ๆ พบปัญหาเฉพาะการใช้งานที่ฝั่งสนามบินเท่านั้น ขอบคุณมากค่ะ บ้านพักบุคลากร มรพส. เลขที่ 1/21 ฝั่งสนามบิน
15/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:35:21
1772
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 6505 ไม่มีสัญญาณ ห้อง 5201 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/09/2557
ดำเนินการแล้ว
04/11/2557 09:01:24
1771
sever qadata ใช้ไม่ได้ งานธุรการ sever qadata ใช้ไม่ได้ รบกวนแก้ปัญหาด่วน เนื่องจากกำลังอัฟหลักฐานขึ้นระบบ che qa เพื่อให้กรรมการประเมินเข้ามาตรวจ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
08/09/2557
ดำเนินการแล้ว
02/11/2557 09:22:41
1770
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดับ งานคลัง
04/09/2557
ดำเนินการแล้ว
05/09/2557 10:17:07
1769
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากเอาโทรศัพท์มาติดตั้งในห้องพักอาจารย์แล้วไม่มีสัญญาณ ทน 4110 คทอ
03/09/2557
ดำเนินการแล้ว
06/11/2557 12:24:48
1768
สายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เบอร์ภายใน 9232 เสีย ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไร ทั้งนี้เบื้องต้นได้แจ้งทางงานไฟฟ้ามาตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ได้เสียที่อุปกรณ์ แต่อาจเป็นที่ระบบ รบกวนเข้ามาดำเนินการตรวจสอบให้ด้วยค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
02/09/2557
ดำเนินการแล้ว
03/09/2557 16:15:19
1767
หนูกัดสายเชื่อมสัญญานเครื่องถ่ายเอกสารกับ pc งานบริการ หนูกัดสายที่เดิมที่เคยแจ้งซ่อม บริเวณสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องถ่ายเอกสารกับpc ขอให้มาแก้ไขโดยด่วน อาคารทีปวิทญ์ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
29/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:16:47
1766
แจ้งย้ายเบอร์โทรศัพท์จากชั้น 3 ลงมาชั้น 1 เบอร์ 9630 และ 9631 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจาก องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒาน้กศึกษา ได้ย้ายที่ทำการจากชั้น 3 ลงไปอยู่ชั้น 1 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ จากชั้น 3 ไปชั้น 1 ด้วยค่ะ เบอร์ที่ต้องการย้าย คือ 9630 และ 9631 ขอบพระคุณมากครับ ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1
27/08/2557
ดำเนินการแล้ว
19/09/2557 11:17:56
1765
ระบบโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภานในของสถาบันวิจัยฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ทุกเลขหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนา
20/08/2557
ดำเนินการแล้ว
20/08/2557 11:28:00
1764
อินเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานธุรการ อินเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมช้ามากค่ะ ช้ามา 3 - 4 วันแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:01
1763
สายแลนด์ต่อกับเครื่องถ่ายเอกสารหนูกัด งานธุรการ สายแลนด์ขาด สำนักงานมาตรฐานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
18/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:23
1762
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง งานธุรการ คอมพิวเตอร์ค้าง สระว่ายน้ำ
18/08/2557
ดำเนินการแล้ว
18/08/2557 10:42:34
1761
แจ้งแก้ไขระบบโทรศัพท์สายใน 9113 และสายนอก 055-267-050 ของหน่วยงานรับเข้าศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP ต้องการย้ายวสายในไปไว้ที่ใหม่เพื่อสะดวกในการติดต่อ เนื่องจากสายสั้น สายนอกเบอร์ 055-267050 ใช้งานไม่ได้ เป็นเบอร์ของงานรับเข้าศึกษาต้องใช้สำหรับติดต่อกับการสมัครเรียน การรายงานตัว กองบริการการศึกษา
14/08/2557
ดำเนินการแล้ว
16/09/2557 14:01:41
1760
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วไม่ขึ้นภาพ งานธุรการ จอภาพไม่ติด งานประกันคุณภาพ
13/08/2557
ดำเนินการแล้ว
14/08/2557 09:14:25
1759
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้อง ปชส. ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ / และติดไวรัสด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
04/08/2557
ดำเนินการแล้ว
22/09/2557 08:44:59
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] 111 [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 111/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th