- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3749 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1558
ขอความอนุเคราะห์ต่อสาย LAN เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเครือข่าย ทางสำนักประกันได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำเป็นต้องต่อสาย LAN เพื่อสั่งปริ้นออกทางเครื่องถ่าย สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
15/07/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:20:43
1557
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ พอเปิดเครื่องมาก็ให้ Restart ตลอดเวลา งานคลัง
08/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/07/2556 09:18:29
1556
เน็ตใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าได้ ในการใช้ระบบ ห้องการเงิน
08/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/07/2556 09:19:11
1555
เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ งานธุรการ เวลาสั่งปริ้นแล้วเครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ สระว่ายน้ำ
02/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/07/2556 15:31:11
1554
internet แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ใช้ไม่ได้อีกแล้ว งานธุรการ internet แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ใช้ไม่ได้อีกแล้ว เฉพาะสายสัญญาน แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ทางออกประตู 3
30/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:25:27
1553
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ งานคลัง
28/06/2556
ดำเนินการแล้ว
01/07/2556 15:57:41
1552
เครือค่ายอินเตอร์เนตมีปัญหาใช้งานไม่ได้ขอรับ ระบบเครือข่าย เครือค่ายอินเตอร์เนตมีปัญหาใช้งานไม่ได้ขอรับ ชั้นสอง อาคารสระว่ายน้ำ
27/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 13:21:55
1551
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานคลัง
26/06/2556
ดำเนินการแล้ว
28/06/2556 09:42:47
1550
internet ที่หอพักราชพฤษภ์ ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ที่หอพักอาจาย์ ทะแลแก้ว ทางออกประตู 3 ใช้การไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ด้วย (หอพัก ราชพฤษภ์) หอพัก ราชพฤษภ์ (แฟลตอาจารย์) ปากทางออกประตู 3
25/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:22:39
1549
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
25/06/2556
ดำเนินการแล้ว
25/07/2556 08:44:27
1548
โทรศัพท์สายในห้องแนะแนวฯใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องแนะแนวฯใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา
24/06/2556
ดำเนินการแล้ว
29/08/2556 11:53:29
1547
โทรศัพท์ระบบVOIPไม่สามารถใช้ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ระบบVOIPไม่สามารถติดต่อประสานงานออกและเข้าได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
24/06/2556
ดำเนินการแล้ว
02/07/2556 10:48:37
1546
คอมพิวเตอร์ restart เองตลอด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ restart เองตลอด งานพัสดุ
21/06/2556
ดำเนินการแล้ว
21/06/2556 13:55:19
1545
หนูกัดสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 1 โดนหนูกัดสาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 13:26:03
1544
หนูกัดสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 1 โดนหนูกัดสาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 13:26:28
1543
หนูกัดสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 1 โดนหนูกัดสาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 13:26:44
1542
เครื่องปริ้นไม่ทำงานค่ะ งานบริการ เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก หมึกซึมออกมากับกระดาษ งานตรวจสอบภายใน
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 09:31:41
1541
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ใช้งานช้ามาก กองบริการการศึกษา
18/06/2556
ดำเนินการแล้ว
19/06/2556 09:26:46
1540
โทรศัพท์สายใน 9115 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ด้วยโทรสัพท์ของกองบิรการการศึกษาสายใน เบอร์ 9115 ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยคับ... กองบริการการศึกษา
17/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/06/2556 14:10:08
1539
โทรศัพท์สายในโทรเข้าไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน (9226) โทรเข้าไม่ได้ แต่โทรออกได้ ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
17/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/06/2556 14:09:33
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] 111 [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188
หน้า 111/188
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3749  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3738  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th