- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3851
โทรศัพท์สายนอก และ FAX ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอก และ FAX ไม่มีสัญญาณ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
15/11/2564
ดำเนินการแล้ว
24/11/2564 11:56:45
3850
เครื่องโทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ ห้อง สตง. ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 4
15/11/2564
ดำเนินการแล้ว
15/11/2564 14:41:34
3849
โทรศัพท์เบอร์หลัก ม. เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์กลางของมหาวิทยาลัยฯ ใช้งานไม่ได้ คนโทรเข้าไม่ได้ยินเจ้าหน้าที่ที่รับสาย งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
12/11/2564
ดำเนินการแล้ว
12/11/2564 15:13:59
3848
ปัญหารการลง Windows ไม่สมบูรณ์ งานธุรการ เมื่อเข้าใช้งาน MS จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า Product Activation Failed ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
09/11/2564
ดำเนินการแล้ว
24/11/2564 12:57:57
3847
คอมพิวเตอร์ช้ามาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไฟล์งานไม่ได้ คอมพิวเตอร์ช้ามาก อาคารพัสดุชายทะเล(สโตร์เก็บของพี่สุมิตร) งานอาคารสถานที่ฯ
08/11/2564
ดำเนินการแล้ว
09/11/2564 09:30:58
3846
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีเสียงใดๆ โทรเข้าสายไม่ว่าง เบื้องต้นปิดเปิดกล่องแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ IT4052
08/11/2564
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:35:14
3845
อินเตอร์เน็ตเครื่อคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เครื่องที่ 1 อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ต้องจับไวไฟ เครื่องที่ 2 ต่อบล็อกอินเตอร์เน็ตจากเลาท์เตอร์แล้วดึงกัน สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
04/11/2564
ดำเนินการแล้ว
05/11/2564 08:35:03
3844
ซ่อมเมนบอร์ดและลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบูทไม่ติด ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
04/11/2564
ดำเนินการแล้ว
05/11/2564 09:54:57
3843
เช็คระบบ school one ของ รร สาธิต ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เร่งด่วนค่ะ เนื่องจากโรงเรียนเปิดภาคเรียน วันที่ 15 พ.ย.64 รบกวนเจ้าหน้าที่ IT เข้าตรวจสอบตู้ระบบ school one ทุกจุดของโรงเรียนสาธิตฯ และ ระบบเครือข่าย wifi ที่โรงอาหารค่ะ โรงเรียนสาธิต ฯ
04/11/2564
ดำเนินการแล้ว
09/11/2564 09:00:46
3842
โทรศัพท์สายนอก , FAX โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9144,9141 ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ทางง สทด.ช่วยแก้ไขระบบโทรศัพท์ด่วนค่ะ เนื่องจากตอนนี้ไม่สามารถรับเอกสารผ่านทางFax ได้ และหน่วยงานภายนอกไม่สามารถติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์สายนอกได้ บางแห่งหน่วยงานภายนอกสะดวกในการส่งเอกสารผ่านทางโทรสารมากกว่าทางอีเมลค่ะ รบกวนทาง สทด.เร่งดำเนินการให้อีกครั้งนะคะ เนื่องจากปัญหานี้เป็นมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ ค่อนข้างเจอปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในมากๆค่ะ มีผลกระทบต่อการประสานงานและการรับหนังสือมากๆ ค่ะ หน่วยธุรการและสารบรรณ งานบริหารทั่วไป อาคารทีปวิชญ์
04/11/2564
ดำเนินการแล้ว
24/11/2564 11:58:18
3841
โทรศัพท์สายในใช้งานไมได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 7129 ใช้งานไมได้ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
04/11/2564
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:34:14
3840
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ งานเลขานุการ ท.310
04/11/2564
ดำเนินการแล้ว
07/12/2564 09:45:54
3839
ลงวินโดใหม่ งานบริการ ลงวินโดใหม่ เปิดไฟล์งานแล้วเบลอ ตัวหนังสือไม่ชัด หอพักนักศึกษา
28/10/2564
ดำเนินการแล้ว
28/10/2564 14:01:59
3838
โทรศัพท์หมายเลข 4103 ห้องคณบดี ไม่มีสัญญาณ โดยด่วน งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ซ่อม คณะวิทยาศาสตร์
28/10/2564
ดำเนินการแล้ว
02/11/2564 14:44:38
3837
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ภายในได้ และรบกวนเดินสายโทรศัพท์ใหม่ (แจ้งครั้งที่ 2 แล้ว ยังไม่มีการมาดำเนินการให้) อาคารสระว่ายน้ำ
27/10/2564
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:32:40
3836
สายโทรศัพท์ ขาด ระบบโทรศัพท์ VOIP สายโทรศัพท์ ขาด งานอัตรากำลัง กองบริหารงานบุคคล
27/10/2564
ดำเนินการแล้ว
23/11/2564 14:06:31
3835
windows มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง windows ใหม่ เครื่อง PC ปาลิตา สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
27/10/2564
ดำเนินการแล้ว
27/10/2564 15:34:58
3834
สายแลนด์ไม่ถึง งานธุรการ เดินสายเเลนด์ค่ะ งานเลขานุการ ชั้น 3
25/10/2564
ดำเนินการแล้ว
26/10/2564 15:07:35
3833
ระบบe-Documant เข้าทำวงานไม่ได้ งานธุรการ พนิดา ดวงสมร งานธุรการกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
25/10/2564
ดำเนินการแล้ว
25/10/2564 09:31:09
3832
เดินสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะเดินสายโทรศัพท์สายใน กองพัฒานักศึกษา ของหน้วยงาน จำนวน3 ห้อง ได้แก่ ห้องงานบริหารทั่วไป,ห้องทุนการศึกษาและห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา ให้ใหม่เนื่องจากมีการย้ายห้องปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
21/10/2564
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:31:28
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 11/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th