- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3761
เวลาในคอมพิวเตอร์ไม่รัน เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องตั้งค่าทุกครั้งที่เปิดเครื่อง นายจงกล บุญศรี
27/07/2564
ดำเนินการแล้ว
16/08/2564 10:35:19
3760
เครื่องปริ้นท์ HP Laserjet p1102 กระดาษติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเครื่องดึงกระดาษจะติดฝั่งซ้าย สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
27/07/2564
ดำเนินการแล้ว
02/09/2564 13:13:01
3759
สิทธิการใช้งาน Windows จะหมดอายุในเร็วๆนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สิทธิการใช้งาน Windows จะหมดอายุในเร็วๆนี้ งานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
24/07/2564
ดำเนินการแล้ว
27/07/2564 09:35:07
3758
อุปกรณ์สายสัญญาณโทรศัพท์ห้องหน่วยธุรการและสารบรรณเสีย งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คอุปกร์สายสัญญาณโทรศัพท์สายนอกห้องหน่วยธุรการและสารบรรณ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
22/07/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:51:52
3757
ดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีปัญหา ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์
17/07/2564
ดำเนินการแล้ว
17/09/2564 14:03:13
3756
ย้ายข้อมูลในฮาร์ดดิส เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายข้อมูลในฮาร์ดดิส กองนโยบายและแผน
15/07/2564
ดำเนินการแล้ว
15/07/2564 14:10:43
3755
เปลี่ยนฮาร์ดดิสและลง windows เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนฮาร์ดดิสและลง windows ใหม่ กองนโยบายและแผน
14/07/2564
ดำเนินการแล้ว
15/07/2564 08:57:40
3754
พิมพ์เช็คเบิกจ่ายไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์เช็คเบิกจ่ายไม่ได้ ต้องการลง Microsoft Word 2010 ค่ะ กองคลัง ห้องงานบัญชี (เครื่องนางสาวสุนิสา รุ่งเรือง)
13/07/2564
ดำเนินการแล้ว
13/07/2564 15:28:17
3753
หัวเสียบโทรศัพท์หัก ระบบโทรศัพท์ VOIP ตัวล็อกหัวเสียบโทรศัพท์ หัก ล็อกไม่อยู่ งานอัตรากำลัง กองบริหารงานบุคคล
12/07/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:50:44
3752
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ไม่ขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ไม่ขึ้น ห้องงานบัญชี กองคลัง (เครื่องนางสาวสุนิสา รุ่งเรือง)
09/07/2564
ดำเนินการแล้ว
09/07/2564 17:48:32
3751
PC ทำงานช้า เครื่องค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทำงานช้า เครื่องค้าง โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ
08/07/2564
ดำเนินการแล้ว
22/07/2564 08:37:48
3750
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
08/07/2564
ดำเนินการแล้ว
08/07/2564 14:05:28
3749
คอมพิวเตอร์ไม่บูทเข้าวินโดว์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขึ้น logfilessrtsrttrail.txt กองนโยบายและแผน
07/07/2564
ดำเนินการแล้ว
15/07/2564 08:58:14
3748
อินเทอร์เน็ตช้า ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตช้าเว็บไซต์ที่เป็นโดเมนของ google สอนออนไลน์ไม่ได้ IT409
07/07/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:53:49
3747
ติดตั้งโทรศัพท์ งานธุรการ ติดตั้งโทรศัพท์สายใน ที่ห้องประชุมพัสดุชั้น 3 ห้องประชุมพัสดุชั้น3
07/07/2564
ดำเนินการแล้ว
16/07/2564 13:33:59
3746
สัญญาณอินเตอร์เน็ต งานบริการ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์บริการรับชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (แอนนี่) ห้องบัญชี อาคารทีปวิชญ์
07/07/2564
ดำเนินการแล้ว
12/07/2564 12:09:02
3745
ตรวจเช็คระบบและแก้ไข ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไมไ่ด้ กองนโยบายและแผน
05/07/2564
ดำเนินการแล้ว
05/07/2564 15:33:50
3744
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จอดำ ห้องบัญชี ตึกมีปวิชญ์
05/07/2564
ดำเนินการแล้ว
06/07/2564 15:28:54
3743
ติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ งานธุรการ ติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ ใหม่ สำนักงานคณบดี
30/06/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:53:13
3742
อินเทอร์เน็ตช้า ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตช้าบางเว็บไซต์ที่เป็นโดเมนของมหาลัย แต่เข้าเว็บไซต์อื่นปกติ IT409
30/06/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:53:39
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 11/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th