- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3268
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานได้ กองคลัง
21/10/2562
ดำเนินการแล้ว
22/10/2562 16:24:40
3267
เข้าระบบปฏิบัติการวินโดว์ไม่ได้ งานธุรการ เข้าระบบปฏิบัติการวินโดว์ไม่ได้ ห้องแนะแนว
18/10/2562
ดำเนินการแล้ว
21/10/2562 09:22:51
3266
PC. ติดๆดับๆบ่อย งานธุรการ เครื่องPC.ติดๆดับๆบ่อยมากค่ะ สนง.หอพัก
18/10/2562
ดำเนินการแล้ว
24/10/2562 14:54:34
3265
โทรศัพท์ภายในห้องรองฯบัญชา ชำรุด งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ ห้องรองฯบัญชา
16/10/2562
ดำเนินการแล้ว
02/12/2562 11:10:28
3264
เดินสายเน็ต ห้องกบศ. เก่า ตึกทีปวิชญ์ ระบบเครือข่าย เดินสายอินเทอร์เน็ตใหม่ทั้งหมด ห้องกองบริการการศึกษาเก่า เนื่องจากงานบัญชีจะย้ายไปใช้ห้องค่ะ ห้องบัญชี กองคลัง
15/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 09:23:40
3263
Windows Update เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows Update ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ (Windows7) กองคลัง
15/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 10:59:51
3262
Office ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ Office ค้าง เปลี่ยนเมนู Office 2016 เป็นภาษาไทยให้ด้วยจ้า ห้องบัญชี กองคลัง
15/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 10:56:49
3261
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ เบอร์ 7114 , 7115 , 7131 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
11/10/2562
ดำเนินการแล้ว
05/02/2563 10:48:52
3260
ลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานพัสดุุ อาคารทีปวิชญ์
10/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 10:53:39
3259
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เปิดWord แล้วขึ้นว่ามีหน่วนความจำไม่เพียงพอ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดWord แล้วขึ้นว่ามีหน่วนความจำไม่เพียงพอ งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
10/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 09:06:49
3258
เครื่องปริ้น Cannon G2000 พิมพืตัวหนังสือออกมาไม่ชัด เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือที่พิมพ์ออกมาบางบรรทัดตัวหนังสือคมชัด บางบรรทัดตัวหนังสือเบลอ สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
10/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 09:06:06
3257
แก้ปัญหาเว็บเบราเซอร์ Google chorm เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาเว็บเบราเซอร์ Google chorm กองนโยบายและแผน
08/10/2562
ดำเนินการแล้ว
09/10/2562 09:46:08
3256
โปรแกรมฮาร์ดิสเสีย ไม่สามารถเปิดเครื่องคอม ฯได้ งานธุรการ โปรแกรมฮาร์ดิสเสีย ไม่สามารถเปิดเครื่องคอม ฯได้ กองกลาง
08/10/2562
ดำเนินการแล้ว
09/10/2562 09:46:23
3255
ฮาร์ดดีสเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ แจ้งเครื่องเสีย กองคลัง
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
10/10/2562 08:33:55
3254
เครื่องปริ้น ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น ใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
09/10/2562 09:46:41
3253
แฟต์ไดร์โดนไวรัส งานธุรการ กู้คืนข้อมูลในแฟต์ไดร์เนื่องจากโดนไวรัส กองคลัง
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
08/10/2562 10:02:08
3252
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อ่าน CD ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อ่าน CD เนื่องได้ไดร์เวอร์ต่างๆไม่รองรับ (ลงวินโดว์ 10 ใหม่) กองคลัง
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
08/10/2562 10:01:31
3251
รบกวนย้ายจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต งานธุรการ รบกวนย้ายจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด ห้อง PSRU SHOP ห้อง PSRU SHOP ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 09:24:05
3250
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด, เดินสาย Network เพิ่ม ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ห้องแนะแนวเปิดไม่ติด, ดำเนินการเดินสาย Network เพิ่ม 3 เครื่อง ห้องแนะแนวและห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
04/10/2562
ดำเนินการแล้ว
04/10/2562 15:01:20
3249
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด (เครื่อง ผอ.) กองคลัง
04/10/2562
ดำเนินการแล้ว
08/10/2562 10:00:30
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 11/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th