- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3749 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1598
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นงานไม่ได้ ไม่ขึ้นเครื่องปริ้นให้เลือก ลอง add เครื่องพิมพ์ restart หลายรอบแล้ว ก็ยังไม่ได้ (เครื่องพี่เอ๋ ค่ะ) งานพัสดุ
18/09/2556
ดำเนินการแล้ว
19/09/2556 11:04:02
1597
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช่งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้ กองกลาง
18/09/2556
ดำเนินการแล้ว
23/09/2556 08:52:05
1596
โทรศัพท์สายใน งานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 3214 สายในประจำห้องอาจารย์ ว.207 ไม่มีสัญญาณค่ะ ว.207 ชั้น 2 อาคารเวียงแก้ว
17/09/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 13:41:34
1595
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้ไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้ไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2556
ดำเนินการแล้ว
19/09/2556 19:51:33
1594
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้องธุรการ และห้อง ผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มรพส. ใช้ไม่ได้ ห้องธุรการ ไม่ได้ยินเสียงคนพูด แต่ได้ยินสัญญาณเรียกเข้า ห้องผู้อำนวยการ และห้องการเงิน ใช้ไม่ได้เลย ร.ร.สาธิต มรพส.
16/09/2556
ดำเนินการแล้ว
30/09/2556 13:31:24
1593
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2556
ดำเนินการแล้ว
17/09/2556 11:47:41
1592
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องแนะแนวฯ ใช้ไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2556
ดำเนินการแล้ว
28/10/2556 08:50:43
1591
ระบบโทรศัพท์ VOIP งานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1400 ห้องธุรการ ร.ร.สาธิตฯ ไม่ได้ยินเสียง แต่ปลายทางได้ยิน เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1422 ห้อง ผู้อำนวยการ และห้องการเงิน ร.ร.สาธิตฯ ใช้ไม่ได้เลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12/09/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 13:41:58
1590
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
09/09/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:52:49
1589
ใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
05/09/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:48:16
1588
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ งานคลัง
04/09/2556
ดำเนินการแล้ว
07/09/2556 14:24:12
1587
ระงับการให้บริการ งานธุรการ ระบบอินเตอร์เน็ตที่แจ้งไป ขณะนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ กองบริหารงานบุคคล
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:09:50
1586
การใช้อินเตอร์เน็ต งานธุรการ ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับเครื่องพีซี สัญญาณเกิดความล่าช้า กองบริหารงานบุคคล
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:09:36
1585
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:53:01
1584
โทรศัพท์หอพักที่ 2 สัญญาณไม่ค่อยชัด ระบบเครือข่าย โทรศัพท์หอพักที่ 2 สัญญาณไม่ค่อยชัด ระหว่างการสนทนา หอพักทะเลแก้วนิเวศ
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 13:53:45
1583
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ เบอร์ 9606 ห้องแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
27/08/2556
ดำเนินการแล้ว
29/10/2556 08:57:39
1582
การปรับระบบ Live Mail เป็น Office 365 งานธุรการ Microsoft ปรับระบบ Live Mail เป็น Office 365 ตอนที่ มรพส. ให้ Login ผ่าน login.microsoftonline.com พบปัญหาใช้งานไม่ได้ครับ หน้าจอจะขึ้น "...กำลังติดตั้ง Exchange... การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่" แล้วก็นิ่งไปเลย นานมากติดตั้งไม่ได้สักที ตอนนี้ไม่สามารถ login ได้เลย เข้าไปเช็คเมล์ไม่ได้ ไม่ว่าจะหน้า Live Mail เก่า หรือ Office 365 โปรดตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ มรพส.
27/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:13:58
1581
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
23/08/2556
ดำเนินการแล้ว
26/08/2556 09:42:24
1580
เครื่องปริ้นขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นขัดข้อง (Eror) งานคลัง
23/08/2556
ดำเนินการแล้ว
26/08/2556 09:41:45
1579
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด รบกวนช่วยมาดูด่วนด้วยค่ะที่งานออกแบบ ตึกทีปวิชญ์ ชั้น 2 งานออกแบบและวางผัง
19/08/2556
ดำเนินการแล้ว
19/08/2556 09:59:11
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] 109 [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188
หน้า 109/188
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3749  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3738  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th