- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1818
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ งานการเงิน
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2558 10:15:05
1817
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานบริการ ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่เช็คและฆ่าไวรัส พร้อมติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในงาน กองนโยบายและแผน
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2558 09:36:57
1816
โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 4207 ห้อง ศว 301 และ ศว 315 ยังไม่สามารถใช้งานได้ แต่ทางศูนย์แจ้งสถานะว่าดำเนินการแล้ว ช่วยตรวจเช็คให้ละเอียดด้วยค่ะ เพราะเสียบ่อยมาก ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
09/02/2558 09:25:40
1815
ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP ช่วยมาดูโทรศัพท์ห้องพัก รศ.ดร.สุวารีย์ให้หน่อยค่ะ เสียงไม่ดังค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการชั้น 2
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 08:35:06
1814
โทรศัพท์ภายในห้องสำนักงานคณะมนุษย์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ทุกเบอร์ ได้แก่ 2000 2001 2002 2003 อาคารมหาวชิราลงกรณ์
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
12/01/2558 11:03:52
1813
สัญญาณอินเตอร์เน็ต งานธุรการ ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ งานการเงิน
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 08:46:16
1812
ระบบโทรศัพท์ภายนอกของกองบริหารงานบุคคล ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ภายนอกและคอมพิวเตอร์ของกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
09/01/2558
ดำเนินการแล้ว
13/01/2558 12:57:02
1811
ใช้งาน www.google.com ไม่ได้ครับ งานธุรการ อาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สามารถใช้ www.google.com ในการหาข้อมูลได้ครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 08:45:32
1810
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน
07/01/2558
ดำเนินการแล้ว
07/01/2558 16:08:21
1809
สายโทรศัพท์ งานธุรการ ต่อสายนอก และระบบอินเตอเน็ตขัดข้อง กบค
07/01/2558
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 10:27:24
1808
ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น รุ่น MFC-74700 กองกลาง
06/01/2558
ดำเนินการแล้ว
08/01/2558 11:08:22
1807
โทรศัพท์ภายในห้องพัฒนาชุมชน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้องพัฒนาชุมชน ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ อาคารมหาวชิราลงกรณ์
06/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 15:12:14
1806
สัญญาณโทรศัพท์ภายนอกใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ภายนอกใช้งานไม่ได้ ทั้งโทรเข้าและรับสาย มีความจำเป็นมากในการทำงาน รบกสนช่วยตรวจสอบทีครับ อาคารร 4 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น1 ห้อง 414 (วังจันทน์)
19/12/2557
ดำเนินการแล้ว
22/12/2557 09:10:10
1805
WIFI ตึกปกเกล้า และคณะวิทยาการจัดการ ระบบเครือข่าย WIFI ตึกปกเกล้า และคณะวิทยาการจัดการ เข้าไม่ได้ค่ะ มีสัญญาณ แต่ต่อไม่ออกค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
17/12/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:56:51
1804
โทรศัพท์ เบอร์ 3000 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 3000 ของคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
17/12/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 15:47:51
1803
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ ทั้งคณะใช้งานไม่ได้ ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
13/12/2557
ดำเนินการแล้ว
15/12/2557 09:11:58
1802
ไม่มีโปรแกรม ออโต้แคด เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มาลงโปรแกรมออโต้แคด(แผ่นที่สำนักงานมี) สำนักงานอธิการบดี งอค (ห้องพี่เป้)
11/12/2557
ดำเนินการแล้ว
15/12/2557 09:55:23
1801
คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตได้ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
08/12/2557
ดำเนินการแล้ว
24/12/2557 10:01:30
1800
สัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มสัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากบางช่องไม่มีสัญญาณ ห้องผู้บริหารระดับสูง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
01/12/2557
ดำเนินการแล้ว
02/12/2557 12:49:40
1799
สัญญาน wifi ระบบเครือข่าย สัญญาน wifi อาคาร 3 ส่วนวังจันทน์ ไม่สามาถเล่นได้ ส่วนวังจันทน์
30/11/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:54:32
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] 109 [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 109/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th