- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1327
เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเองบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการให้มาตรวจเช็คและลงวินโดวใหม่ เครื่องคุณอรทัย ยิ้มอ่ำ หัวหน้างานพัสดุ งานพัสดุ กองกลาง
24/08/2555
ดำเนินการแล้ว
27/08/2555 12:03:20
1326
ไม่มีสายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย อาคารกีฬา(โรงยิม)ห้องพักอาจารย์ ไม่มีสายสัญญานอินเตอร์เน็ต มีแต่สัญญาน WIFI ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ไม่สามารถใช้งานด้านอินเตอร์เน็ตได้เลย อาคารกีฬา(โรงยิม)
23/08/2555
ดำเนินการแล้ว
31/08/2555 09:35:31
1325
ไม่สามารถใช้งานwifiได้ งานธุรการ งานตรวจสอบภายในสัญญาณwifiอ่อนมากหรือบางครั้งไม่มีสัญญาณทำให้ไม่สามารถใช้wifiได้ งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ชั้น2
22/08/2555
ดำเนินการแล้ว
31/08/2555 15:08:42
1324
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักทะเลแก้ว
22/08/2555
ดำเนินการแล้ว
23/08/2555 14:09:28
1323
เว็บไซน์งานตรวจสอบเข้าไม่ได้บ่อยมากค่ะ เว็บไซต์ เข้าเว็บไซน์งานตรวจสอบไม่ได้ค่ะ ปัญหานี้เป็นบ่อยมากค่ะ งานตรวจสอบภายใน
20/08/2555
ดำเนินการแล้ว
31/08/2555 15:10:47
1322
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ส่วนวังจันทน์)
20/08/2555
ดำเนินการแล้ว
11/09/2555 09:10:23
1321
wi-fi ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย wi-fi ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ สำนักวิทยบริการฯ
17/08/2555
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 15:38:49
1320
อินเตอร์เน็ต หอพักดุษฎีโดม (ส่วนวังจันทร์) ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตของหอพักดุษฏีโดมไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ ใช้ไม่ได้ประมาณ 3 อาทิตย์แล้วค่ะ กรุณาดำเนินการด้วยนะคะ หอพักดุษฏีโดม ส่วนวังจันทร์
16/08/2555
ดำเนินการแล้ว
31/08/2555 09:36:21
1319
อินเตอร์เน็ตหอพัก 1,2,3 ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ต หอพักที่ 1,2,3 ไม่สามารถใช้งานได้ หอพักทะเลแก้วนิเวศ
15/08/2555
ดำเนินการแล้ว
20/08/2555 17:28:19
1318
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
15/08/2555
ดำเนินการแล้ว
16/08/2555 17:57:09
1317
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ 4207 ระบบเครือข่าย โทรศัพท์หมายเลข 4207 ใช้การไม่ได้ จนท.ติดต่อไปแล้วไม่มีความคืบหน้า ไม่รายงานปัญหา หรือข้อขัดข้องในการทำงาน ดังนั้นจึงขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข และรายงายความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้ทราบด้วยค่ะ คณะวิทยาศาสตร์
14/08/2555
ดำเนินการแล้ว
17/08/2555 16:27:18
1316
โทรศัพท์สายใน 9113 และ 9110 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์ 9113 (เบอร์ตรงพี่จิี๊บ)ไม่มีสัญญาน ลองเปลี่ยนสายเสียบ เปลี่ยนเครื่องแล้ว ปรากฏว่า บล็อคน่าจะเสียค่ะ หมายเลขโทรศัพท์ 9110 (เบอร์ ตรงพี่พิณ)ไม่มีสัญญาณ ลองดูเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า สายสัญญาณ หลุดออกมาจากกล่องที่เสียบหัว 1 เส้น ค่ะ รบกวนซ่อมให้หน่อยนะค่ะ เนื่องจากหน่วยงานอื่นไม่สามารถติดต่อ กองบริการได้ค่ะ กองบริการการศึกษา
14/08/2555
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 09:37:57
1315
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด งานออกแบบและวางผัง ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
09/08/2555
ดำเนินการแล้ว
10/08/2555 16:16:53
1314
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของคณะเทคโนฯใช้ไม่ได้ค่ะ สำนักงานคณะเทคโนฯ
09/08/2555
ดำเนินการแล้ว
09/08/2555 11:41:57
1313
ไม่มีสายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย อาคารกีฬาสนามพระองค์ดำฝั่งมีลังคาห้องพักอาจารย์ ไม่มีสายสัญญานอินเตอร์เน็ต มีแตสัญญาน WIFI ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์PC ไม่สามารถใช้งานด้านอินเตอร์เน็ตได้เลย อาคารกีฬาสนามพระองค์ดำฝั่งมีลังคา
07/08/2555
ดำเนินการแล้ว
14/08/2555 15:55:00
1312
ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย สำนักงานอธิการบดี (บ้านศรีพิบูล) ส่วนวังจันทร์ ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต สำนักงานอธิการบดี (บ้านศรีพิบูล) ส่วนวังจันทร์
07/08/2555
ดำเนินการแล้ว
31/08/2555 09:38:05
1311
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาน ระบบเครือข่าย โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1700 ไม่มีสัญญาน อาคาร 6 ห้องคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์
07/08/2555
ดำเนินการแล้ว
19/02/2556 10:35:07
1310
คอมพิวเตอร์ไม่ติด งานบริการ คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้เปิดดับ เปิดดับ ห้องพยาบาล
07/08/2555
ดำเนินการแล้ว
07/08/2555 10:42:10
1309
อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 3 ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 3 ใช้งานไม่ได้ และเนื่องจากหอพักที่ 3 มีอาจารย์และบุคลากรพักอยู่จำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ต จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศที่ 3
06/08/2555
ดำเนินการแล้ว
07/08/2555 10:01:21
1308
ไม่สามารถแปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลขึ้นเน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถแปลงข่าวศรีพิบูลเพื่อเผยแพร่ทางเน็ตได้ รบกวนช่วยดูให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
06/08/2555
ดำเนินการแล้ว
07/08/2555 09:58:23
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] 108 [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 108/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th