- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1917
คอมฯ หลังที่ลงวินโดวส์แล้ว เครื่องมีอาการค้างๆ/สะดุดเมื่อใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมฯ หลังที่ลงวินโดวส์แล้ว เครื่องมีอาการค้างๆ/สะดุดเมื่อใช้งาน + แอดเครื่องปริ้นส์ กองนโยบายและแผน
06/07/2558
ดำเนินการแล้ว
06/07/2558 12:00:25
1916
คอมค้างเมื่อเข้า Microsoft Office เครื่องคอมพิวเตอร์ การเข้าใช้งาน Microsoft Office จะต้องรอโหลดนานมาก และไม่สามารถ save งานได้ เมื่อคอมค้างจะขึ้นให้ Restart ทุกครั้ง กองพัฒนานักศึกษา
04/07/2558
ดำเนินการแล้ว
09/07/2558 15:28:45
1915
เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ไม่ขึ้นหน้าวินโดวส์ให้ ค้าง กองนโยบายและแผน
03/07/2558
ดำเนินการแล้ว
04/07/2558 15:20:05
1914
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 3000 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการใช้งานไม่ได้ค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
03/07/2558
ดำเนินการแล้ว
06/07/2558 11:44:28
1913
เดินสายแลน เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์เดินสายแลน จำนวน 1 จุด กองคลัง
01/07/2558
ดำเนินการแล้ว
06/07/2558 09:02:06
1912
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เปิดให้บริการแก่ลูกค้า สักพักเครื่องก็ปิดตัวลงเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีปัญหา เปิดให้บริการแก่ลูกค้า สักพักเครื่องก็ปิดตัวลงเอง จะเปิดติดช่วงแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรสักพัก ก็ปิดตัวลงเองอีก อาคารสระว่ายน้ำ
27/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/06/2558 15:26:18
1911
คอมพิวเตอร์ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ดับไปขณะทำงาน ห้องกิจกรรม
25/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/06/2558 15:25:59
1910
โทรศัพท์รับสายไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในโทรออกได้แต่รับสายไม่ได้ ชั้น3 ตึกทีปวิชญ์
24/06/2558
ดำเนินการแล้ว
24/06/2558 10:18:59
1909
เครื่องช้า เวริดปิดโปรแกรมเอง งานบริการ ขอลงโปรแกรมใหม่ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผอ.
24/06/2558
ดำเนินการแล้ว
24/06/2558 14:42:54
1908
อินเตอร์เน็ตติดๆ หลุดๆ ค่ะ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตในสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ติดๆ หลุดๆ บ่อยมากเลยค่ะ จะเข้าเช็คข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยได้ ไม่ต่อเนื่องค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
21/06/2558
ดำเนินการแล้ว
23/06/2558 09:48:43
1907
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9630 ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์เบอร์ 9630 จากห้องประชุมองค์การฯ ชั้น 1 (ห้องด้านหน้า) มาไว้ที่ห้องสำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 1(ห้องด้านใน) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
18/06/2558
ดำเนินการแล้ว
06/07/2558 13:27:59
1906
แชร์เครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนให้มาแชร์เครื่องปริ้นให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ งานตรวจสอบภายใน
17/06/2558
ดำเนินการแล้ว
24/06/2558 10:51:48
1905
คอมฯติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส และได้ติดต่อเจ้าหน้าที่นัดหมายจะมารับเครื่องไปซ่อมให้ในวันที่27มิ.ย.58 กองบริหารงานบุคคล
16/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/06/2558 15:01:45
1904
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เป็นอยู่แค่เครื่องเดียว เครื่องสาวิตรีค่ะ เครื่องอื่นเข้าได้ค่ะ กองคลัง
15/06/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 09:56:24
1903
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เป็นอยู่แค่เครื่องเดียว เครื่องสาวิตรีค่ะ เครื่องอื่นเข้าได้ค่ะ กองคลัง
15/06/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 09:54:47
1902
เดินสาย Lan งานบริการ เดินสายแลนเครื่องถ่ายเอกสารเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ กองคลัง
15/06/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 11:40:25
1901
ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งปริ้นเตอร์ กองนโยบายและแผน
12/06/2558
ดำเนินการแล้ว
12/06/2558 11:10:18
1900
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ (งานธุรการ กองนโยบายและแผน) กองนโยบายและแผน
11/06/2558
ดำเนินการแล้ว
12/06/2558 11:10:49
1899
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ปลายทางไม่มีเสียง ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตฯ เบอร์ 1424 ปลายทางไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้า โทรออกไม่ได้ ไม่มีสัญญาณใด ๆ เลย ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตฯ
09/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 12:16:53
1898
โทรศัพท์ภายในใช้การได้ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 9807 ที่โรงน้ำ ไม่มีสัญญาณ ปล. งานไฟฟ้าได้ตรวจเช็คแล้วในเบื้องต้น ไฟไม่เข้าตลับสัญญาณ โรงงานน้ำดื่ม
09/06/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 16:12:57
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] 107 [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 107/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th