- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3251 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1160
วิธีแชร์ เครื่องคอมกับเครื่องถ่ายอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ การแชร์เครื่องคอมฯกับเครื่องถ่ายเอกสาร เราเห็นไฟล์ Driver Kyocera ที่อยู่ใน dive D แล้วแต่มันลงอย่างงัย เราลองInstallแล้วแต่ยังติดตั้งไม่ได้อะ ถ้าพี่ๆ ไม่ว่างมาก็ไม่เป็นรัยนะคะ ขอเมล์ พี่ๆ ก็ได้แล้วจะติดต่อกับพี่ทาง เฟซหรือเอ็มแล้วให้อธิบายวิธีการก็ได้นะคะ thank. กบค.
26/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 09:07:21
1159
คอมฯ มีปัญหา error บ่อยๆ และค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีปัญหา error และค้างบ่อย ๆ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากไวรัสหรือเปล่า จึงขอรบกวนช่วยลงโปรแกรมแสกนไวรัสค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร
26/01/2555
ดำเนินการแล้ว
03/02/2555 16:46:28
1158
เครื่องปริ้นเตอร์มีปัญหา งานบริการ เครื่องแจ้งว่าหมึกหมด เติมหมึกแล้วใช้ไม่ได้ กองนโยบายและแผน
25/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 09:08:43
1157
ระบบโทรศัพท์เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ เสีย ประสานโทรออกสายนอกไม่ได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
23/01/2555
ดำเนินการแล้ว
24/01/2555 00:06:38
1156
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ สระว่ายน้ำ
23/01/2555
ดำเนินการแล้ว
21/05/2555 14:49:04
1155
ไม่สามารถแปลงไฟล์ PDF ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถแปลงไฟล์ PDF ได้ (ข่าว) และต้องการให้ลงโปรแกรมเพิ่มเติมให้ด้วย SPSS , Nero (เครื่อง หน.ปชส.) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ. ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
22/01/2555
ดำเนินการแล้ว
03/02/2555 16:45:28
1154
ไม่สามารถอัพข้อมูลข่าวศรีพิบูลฯ ขึ้นเน็ตได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถอัพข้อมูลข่าวสารศรีพิบูลฯ ขึ้นเน็ตได้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ. ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
22/01/2555
ดำเนินการแล้ว
23/01/2555 14:50:54
1153
สั่งพิมพ์งานแล้วเครื่องปริ้นเตอร์ไม่มีการตอบสนอง งานธุรการ สั่งพิมพ์งานแล้วเครื่องปริ้นเตอร์ไม่มีการตอบสนอง งานตรวจสอบภายใน
19/01/2555
ดำเนินการแล้ว
19/01/2555 14:12:30
1152
เปิดใช้งานfile PDF ไม่ได้เลย เครื่องคอมพิวเตอร์ - สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
18/01/2555
ดำเนินการแล้ว
20/01/2555 10:03:47
1151
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ start window normally ....econds until windows starts: รบกวนด่วนด้วยนะครับ ต้องการใช้ข้อมูลในเครื่องครับ ขอบคุณครับ กองบริหารงานบุคคล
18/01/2555
ดำเนินการแล้ว
25/01/2555 11:38:30
1150
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไสนักงานหอพักไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
16/01/2555
ดำเนินการแล้ว
18/01/2555 16:36:17
1149
เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานอนามัย กองพัฒนานักศึกษา
16/01/2555
ดำเนินการแล้ว
18/01/2555 16:36:56
1148
โทรศัพท์เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนเช็คเบอร์โทรศัพท์ดังนี้ครับ 1.ปัญหาคือ ไม่สามารถโทรไปได้ โทรไม่ติด โทรออกไม่ได้ รายละเอียดดังนี้ 2000 สำนักงานคณะมนุษย์ 2102 เครือง ผศ.ปถมา รองคณบดี 2103 เครือง ดร.กมลภพ รองคณบดี 2106 ห้องสาขาวิชาภาษาไทย 2206 ห้องคอมพิวเตอร์ ม.308 2207 ห้องโสตชั้น 3 2. ปัญหา โทรไปมีเสียง ตืด.. ตืด แต่เครื่องรับไม่มีเสียงและโทรออกไม่ได้ รายละเอียดดังนี้ 2100 เครื่อง คณบดี 2101 เครื่อง ผศ.น้อย รองคณบดี 2107 ห้องประชุมคณะ 2202 ห้อง รปศ. 2203 ห้อง รปศ. **รบกวนแก้ไขให้ด่วนเลยนะครับ เพราะที่สำนักงานคณะมนุษย์มีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้ แค่ 2 เบอร์ คือ 2001 และ 2002 เท่านั้นครับ คณะมนุษย์ฯ
16/01/2555
ดำเนินการแล้ว
29/02/2555 13:45:11
1147
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หากเปิดเครื่องทำงานไปสักพัก เครื่องคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนเป็นเป็นหน้าจอสีดำ ขึ้นมาให้ เลือก f1 เพื่อ boot เครื่อง กบค.
14/01/2555
ดำเนินการแล้ว
25/01/2555 11:38:42
1146
internet ห้องจัดการการเรียนรู้ ไม่สามารถ ใช้งานได้ ระบบเครือข่าย internet ห้องจัดการการเรียนรู้ ไม่สามารถ ใช้งานได้ เครื่อง cisco มีไฟติดอยู่ port เดียว สถาบันวิจัยและพัฒนา
12/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 08:52:27
1145
ขอความอนุเคราะห์ระบบอินเตอร์และหมายเลขโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา และองค์การนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดห้องทำงานใหม่ เพื่อความระบบและเป็นสัดส่วนในการทำงาน ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ระบบอินเตอร์ สำหรับห้องกิจกรรมและกีฬาที่ชั้น 2 และห้ององค์การนักศึกษาที่ชั้น 3 พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่ห้องกิจกรรม จำนวน 4 หมายเลข และห้ององค์การฯ จำนวน 2 หมายเลข จึุงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา
10/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 09:16:42
1144
ติดตั้งโปรแกรมโปรโตชอป และลบของเก่า งานธุรการ ติดตั้งโปรแกรมโปรโตชอป และลบโปรแกรมเก่าออก กองบริหารงานบุคคล
10/01/2555
ดำเนินการแล้ว
10/01/2555 14:50:27
1143
ระบบ internet ระบบเครือข่าย ระบบสัญญาณ internet เข้าได้บ้างไม่ไ้ด้บ้าง และถ้าได้ช้ามาก ๆ ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
08/01/2555
ดำเนินการแล้ว
09/01/2555 15:09:56
1142
wi-fi psru ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wi-fi psru ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ สำนักวิทยบริการฯ
08/01/2555
ดำเนินการแล้ว
19/01/2555 11:30:10
1141
โทรศัพท์สายในโทรออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ยกหูมีสัญญาณ แต่พอกดเบอร์โทรศัพท์และต่อสาย ไม่มีสัญญาณ เงียบมากๆ กองพัฒนานักศึกษา
06/01/2555
ดำเนินการแล้ว
06/01/2555 20:00:46
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] 106 [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163
หน้า 106/163
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3251  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3241  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th