- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1937
wifi ชั้น 1 อาคารศรีพิบูลไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย wifi ชั้น 1 อาคารศรีพิบูลไม่สามารถใช้งานได้ ชั้น 1 ห้องการจัดการความรู้ อาคารศรีพิบูล
29/07/2558
ดำเนินการแล้ว
11/08/2558 09:21:58
1936
โทรศัพท์ โทรออก-รับ ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ โทรออก-รับ ไม่ได้ค่ะ สัญญาณไม่ว่าง ลองขยับสายแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ เบอร์ 9118 กองบริการการศึกษา
29/07/2558
ดำเนินการแล้ว
07/08/2558 11:05:54
1935
สั่งปริ๊นเอกสารไม่ได้ งานธุรการ สั่งปริ๊นเอกสารออกทางเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ กองนโยบายและแผน
27/07/2558
ดำเนินการแล้ว
07/08/2558 15:26:34
1934
อินเทอร์เนต ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เนต ที่อาคาร 3 ส่วนวังจันทน์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) ใช้งานไม่ได้เลยครับ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยครับผม ตึกสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรพส. ส่วนวังจันทน์
25/07/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 13:02:24
1933
เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2 วัน แล้ว รบกวนมาดูให้ด้วยนะคะ ห้องงนวินัยและนิติการ อาคารทีปวิชญ์
23/07/2558
ดำเนินการแล้ว
24/07/2558 11:09:07
1932
เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2 วัน แล้ว รบกวนมาดูให้ด้วยนะคะ ห้องงนวินัยและนิติการ อาคารทีปวิชญ์
23/07/2558
ดำเนินการแล้ว
24/07/2558 11:08:53
1931
เข้าเมลของ gmail ใช้งานช้ามากค่ะ เว็บของ google ก็เข้าไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ที่คณะวิทยาการจัดการเข้าเมลของ gmail ใช้งานช้ามากค่ะ หรือเข้าได้เป็นบางครั้ง คณะวิทยาการจัดการ
21/07/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 13:01:55
1930
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
16/07/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 12:16:31
1929
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ทุกเบอร์ครับ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ทุกเบอร์ครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16/07/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 15:23:00
1928
เข้า Windows ไม่ได้ค่ะ....ข้อมูลหน้าเดทท๊อปหายหมด เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้า Windows ไม่ได้ค่ะ....ข้อมูลหน้าเดทท๊อปหายหมด งานประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
16/07/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 16:04:40
1927
โทรศัพท์ ภายใน ห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ภายใน ห้องพักอาจารย์ จำนวน 2 ห้อง ไม่สามารถใช้งานได้ นานกว่า 3 เดือน ชั้น 3 อาคาร์ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15/07/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 12:36:47
1926
เครื่องปริ้น ขัดข้อง งานธุรการ เครื่องปริ้น ไม่สามารถปร้ินได้ งานสวัสดิการ
14/07/2558
ดำเนินการแล้ว
14/07/2558 11:37:58
1925
เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง สั่งปริ้นงานไม่ได้คะ กองบริหารงานบุคคล
13/07/2558
ดำเนินการแล้ว
14/07/2558 12:02:15
1924
เวลาปิดเครื่องหน้าจอค้าง งานธุรการ เวลาเปิดเครื่องไว้นานๆ เครื่องดับเอง ต้องทำการเปิดเครื่องใหม่ เวลาShut down เครื่องก็ค้าง งานพัสดุ
13/07/2558
ดำเนินการแล้ว
14/07/2558 11:06:02
1923
รบกวนช่วยมาดำเนินการแชร์เครื่องปริ้นซ์เตอร์ให้หน่อยค่ะ งานธุรการ แชร์เครื่องปริ้นซ์เตอร์ กองนโยบายและแผน
13/07/2558
ดำเนินการแล้ว
13/07/2558 14:27:15
1922
เครื่องเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว boot ไม่ขึ้นเลยค่ะ ไม่เข้าวินโดว์เลย นิ่งมากกกก ^^*(รบกวนด่วนนะคะ) ขอบคุณมากๆค่ะ การเงิน
10/07/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 12:14:28
1921
ปริ้นงานออกเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้และเปิดงานจากไฟล์ excel ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นงานออกเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้และเปิดงานจากไฟล์ excel ไม่ได้ กองนโยบายและแผน
09/07/2558
ดำเนินการแล้ว
09/07/2558 15:28:21
1920
ไม่สามารถปริ๊นงานออกทางเครื่องถ่ายเอกสารได้ งานธุรการ ไม่สามารถปริ๊นงานออกทางเครื่องถ่ายเอกสารได้ กองนโยบายและแผน
09/07/2558
ดำเนินการแล้ว
09/07/2558 15:28:02
1919
ลงโปรแกรมแสกนไวรัสไม่ได้ค่ะ งานธุรการ ลงโปรแกรมแสกนไวรัสไม่ได้ค่ะ กองนโยบายและแผน
09/07/2558
ดำเนินการแล้ว
09/07/2558 15:27:50
1918
ระบบโทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยมีเสียงสัญญาณแทรกในช่วงที่มีสายโทรเข้า ทำให้ผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อไม่ได้ยินเสียงของผู้รับ จึงทำให้การสื่อสารไม่ต่อเนื่อง ติดขัด ไม่ชัดเจน ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
06/07/2558
ดำเนินการแล้ว
07/07/2558 11:03:06
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] 106 [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 106/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th