- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 2623 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
530
WIFI ระบบเครือข่าย WIFI อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT) ใช้งานไม่ได้ครับ ขึ้น Limited or no connectivity มาหลายวันแล้วครับ อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT)
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:32:21
529
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รบกวนทางศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ http://supplychainconf.psru.ac.th/ -
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
20/02/2553 09:27:33
528
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รบกวนทางศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ http://supplychainconf.psru.ac.th/ -
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
20/02/2553 09:27:50
527
Internet ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลยค่ะ ต้องการใช้ด่วน งานพัสดุ
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:28:26
526
อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ต้องการใช้ด่วนก็ใช้ไม่ได้ ต้องคีย์ข้อมูลงบประมาณ ส่งให้กับสำนักงบประมาณด่วน จนจะเลยเวลาอยู่แล้ว ถูกทางสำนักงบประมาณต่อว่า งบประมาณที่จัดสรรมาให้ทุกๆปี ทำไมระบบอินเตอร์เน็ตถึงไม่ดีสักที กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:28:59
525
internet ใช้งานไม่ได้... งานธุรการ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้..เข้าเว็บภายนอกไม่ได้เลย กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:29:10
524
อินเตอร์เน็ตเรียกเว็บภายนอกไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:30:43
523
internet ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:17:31
522
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ใช้ได้แต่วงภายใน ภายนอกวิ่งออกไม่ได้ครับ เกษตร
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:16:01
521
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตที่ห้องพยาบาลใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องพยาบาล (กองพัฒนานักศึกษา)
15/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:30:37
520
สัญญาณวิทยุรบกวน 2 งานธุรการ ทางคณะฯ ได้แจ้างเรื่อง โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 5206และ 5502 มีสัญญาณวิทยุรบกวน แรงมาก ๆ เลยครับ ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วยครับ และทาง ศูนย์กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 03/02/2553 10:17:03 ไม่ทราบว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ เพราะทางศูนย์ต้องติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานเกษตรภาคเหนือนะครับ อาคาร พรรณไม้น้ำ+ศูนย์เรียนรู้(คณะเกษตรเดิม)
14/02/2553
ดำเนินการแล้ว
26/04/2553 08:59:56
519
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 1เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การประมวลผลในการทำงานช้าผิดปกติ โปรแกรมแสกนไวรัสมีปัญหา หอพักทะเลแก้วนิเวศ
10/02/2553
ดำเนินการแล้ว
10/02/2553 17:58:08
518
จะสแกนไวรัสแต่สแกนไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวสแกนที่มาลงให้มันไม่สแกนไวรัสให้ครับรบกวน ช่วยดูให้หน่อยครับ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
10/02/2553
ดำเนินการแล้ว
11/02/2553 13:12:08
517
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์มีปัญหาบางครั้งใช้งานไม่ได้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
10/02/2553 17:59:52
516
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์มีปัญหาบางครั้งใช้งานไม่ได้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
10/02/2553 17:59:40
515
internet ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้ไม่ได้ เนื่องจาก สัญญาณที่ติดตั้งไว้ที่สระว่ายน้ำใช้การไม่ได้ ต้องใช้สัญญาณจากตึกไอที ซึ่งมันหลุดบ่อยมากๆ ห้องผู้จัดการสระว่ายน้ำ อาคารสระว่ายน้ำ
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
09/02/2553 11:12:55
514
internet ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้ไม่ได้ ห้องทุนการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา หลังใหม่
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
09/02/2553 10:59:42
513
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับรอง ฯ ฝ่ายวิชาการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
07/02/2553
ดำเนินการแล้ว
11/02/2553 13:46:15
512
สัญญาณวิทยุรบกวน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 5206และ 5502 มีสัญญาณวิทยุรบกวน แรงมาก ๆ เลยครับ ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วยครับ อาคาร พรรณไม้น้ำ+ศูนย์เรียนรู้(คณะเกษตรเดิม)
02/02/2553
ดำเนินการแล้ว
15/02/2553 09:32:10
511
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ โปรแกรมเปิดมาชอบมีปัญหาขึ้นว่า sent eror สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
02/02/2553
ดำเนินการแล้ว
03/02/2553 13:12:57
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] 106 [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132
หน้า 106/132
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 2623  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 2614  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th