- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1957
ใช้ อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ขึ้นว่า connect fail. ห้อง ผอ.กองคลัง
14/09/2558
ดำเนินการแล้ว
14/09/2558 17:02:34
1956
Internet ในสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย Internet ในสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ ใช้งานไม่ได้ น่าจะเป็นหนูกัดสายค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
14/09/2558
ดำเนินการแล้ว
14/09/2558 13:20:06
1955
สั่งปริ้นเอกสารไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม IE สั่งปริ้นเอกสารไม่ได้ ห้องงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
10/09/2558
ดำเนินการแล้ว
29/09/2558 13:41:55
1954
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคาร 6 คณะครุศาสตร์
09/09/2558
ดำเนินการแล้ว
02/10/2558 13:18:04
1953
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ ศว.410 และ 413 อาคารวิทยสโมสรชั้น 4 ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณเลยค่ะ หมายเลขสายใน 4208 กับ 4228 ใช้ไม่ได้นานมากกว่า 6 เดือนแล้วค่ะ อาคารวิทยสโมสร ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
07/09/2558
ดำเนินการแล้ว
12/12/2558 12:26:30
1952
โน๊ตบุ๊คใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด งานธุรการ ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ งานพัสดุ
07/09/2558
ดำเนินการแล้ว
08/09/2558 09:01:25
1951
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
04/09/2558
ดำเนินการแล้ว
04/09/2558 09:42:38
1950
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องค้าง กองบริหารงานบุคคล
01/09/2558
ดำเนินการแล้ว
02/09/2558 09:36:30
1949
โปรแกรม excel เป็นภาษาต่างดาว เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม excel เป็นภาษาต่างดาว เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
01/09/2558
ดำเนินการแล้ว
02/09/2558 09:35:53
1948
ติดตั้ง wifi router ระบบเครือข่าย ติดตั้ง wifi router ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
01/09/2558
ดำเนินการแล้ว
08/09/2558 12:01:42
1947
ลงโปรแกรม SPSS และ PageMaker เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความกรุณาช่วยลงโปรแกรม SPSS และ PageMaker ให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
25/08/2558
ดำเนินการแล้ว
31/08/2558 15:33:36
1946
โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP หอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง B101 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ หอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง B101
21/08/2558
ดำเนินการแล้ว
24/08/2558 10:50:35
1945
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อินเตอร์เน็ตไม่สเถียร สัญญาณอ่อน ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
21/08/2558
ดำเนินการแล้ว
08/09/2558 12:01:52
1944
ย้ายเบอร์โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9630 จากห้องประชุมชั้น 1ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา มาไว้ห้ององค์การนักศึกษาปัจจุบัน ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
17/08/2558
ดำเนินการแล้ว
24/08/2558 11:47:15
1943
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา
17/08/2558
ดำเนินการแล้ว
24/08/2558 10:52:43
1942
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าใช้งาน google ได้ งานสวัสดิการ
17/08/2558
ดำเนินการแล้ว
19/08/2558 13:32:55
1941
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปริ้นท์งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์งานไม่ได้ (เครื่องกบ) 2) เครื่องพี่เอ๋ ไฟล์ Excell มีปัญหา เปิดใช้โปรแกรมไม่ได้ กองนโยบายและแผน
13/08/2558
ดำเนินการแล้ว
13/08/2558 13:24:19
1940
สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาๆหายๆครับ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาๆหายๆครับ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06/08/2558
ดำเนินการแล้ว
07/08/2558 14:20:15
1939
office เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ office เปิดใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
03/08/2558
ดำเนินการแล้ว
03/08/2558 15:21:39
1938
อินเตอร์เน็ทที่ห้องพักอาจารย์ แฟลตทะเลแก้ว ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็ปใดๆ ได้เลย แต่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท แฟลตทะเลแก้ว
03/08/2558
ดำเนินการแล้ว
04/08/2558 16:55:45
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] 105 [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 105/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th