- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1387
ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์และลงโปรแกรมใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์และลงโปรแกรมใหม่จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
10/11/2555
ดำเนินการแล้ว
13/11/2555 14:23:55
1386
ใช้งาน net&print ไม่ได้ งานบริการ ใช้งาน netไม่ได้ , driver printer หายไป ลงใหม่ไม่ได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
09/11/2555
ดำเนินการแล้ว
09/11/2555 15:45:39
1385
block อินเตอร์เน็ตเสีย ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณเลยค่ะเสียตรง CA104 กองบริการการศึกษา
08/11/2555
ดำเนินการแล้ว
16/11/2555 15:36:27
1384
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ นักศึกษาผู้กู้ กยศ. ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบ e-Studentloan ไม่ได้ค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา
07/11/2555
ดำเนินการแล้ว
08/11/2555 14:16:23
1383
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
07/11/2555
ดำเนินการแล้ว
09/11/2555 15:52:42
1382
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์สั่งแล้วปริ้นไม่ออก งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ชั้น2
05/11/2555
ดำเนินการแล้ว
05/11/2555 12:11:09
1381
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์สั่งแล้วปริ้นไม่ออก งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ชั้น2
05/11/2555
ดำเนินการแล้ว
08/11/2555 10:56:05
1380
การใช้งาน VoIP งานธุรการ 1.ขอหมายเลข VoIP ของโทรศัพท์เคลื่อน ยังไม่ได้ 2. โทรศัพท์ภายใน ไม่สามารถโทรออกได้ เพราะ ถูกแจ้ง ว่า คุณ๔ูกจำกัดสิทธิ์การโทร... อาคาร 4 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสากหรรม
01/11/2555
ดำเนินการแล้ว
02/11/2555 11:25:31
1379
การใช้งาน VoIP ระบบโทรศัพท์ VOIP 1.ขอหมายเลข VoIP ของโทรศัพท์เคลื่อน ยังไม่ได้ 2. โทรศัพท์ภายใน ไม่สามารถโทรออกได้ เพราะ ถูกแจ้ง ว่า คุณ๔ูกจำกัดสิทธิ์การโทร... อาคาร 4 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสากหรรม
01/11/2555
ดำเนินการแล้ว
02/11/2555 11:25:04
1378
ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการ
31/10/2555
ดำเนินการแล้ว
01/11/2555 10:03:37
1377
ไม่สามารถปริ้นติด firewall เครื่องแม่ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถปริ้นติด firewall เครื่องแม่ กองบริหารงานบุคคล
26/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 15:18:14
1376
แปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลฯ เป็น PDF แล้วมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ แปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลฯ เป็น PDF แล้วมีปัญหา ไม่เหมือนต้นฉบับ เช่น ญ เปลี่ยนเป็น - เป็นต้น งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
26/10/2555
ดำเนินการแล้ว
31/10/2555 14:59:36
1375
เครื่องปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์งานไม่ได้ โรงแรมเวียงแก้ว
26/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 10:18:09
1374
เกิดปัญหากับสัญญาณแฟ็กซ์ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณแฟ็กซ์โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค่ะ ไม่สามารถสส่งหรือรับเอกสารได้เลย เบอร์ 055-267058 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
25/10/2555
ดำเนินการแล้ว
31/10/2555 12:53:02
1373
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหอพัก ดับเองและไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลย สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
24/10/2555
ดำเนินการแล้ว
25/10/2555 15:16:43
1372
คอมพิวเตอร์ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ค้าง งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
18/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 11:09:22
1371
สัญญาน Wifi เต็ม เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนดูใ้ห้หน่อยค่ะสัญญาณ ขึ้นเต็มมาหลายวันแล้วค่ะ กองบริการการศึกษา
18/10/2555
ดำเนินการแล้ว
18/10/2555 14:07:27
1370
เดินสายโทรศัพท์ใหม่ให้ด้วยค่ะ งานบริการ - งานพัสดุ
17/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 14:45:29
1369
ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า ระบบค้างบ่อย งานพัสดุ
17/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 15:29:24
1368
เว็บไซต์สถาบันวิจัยเข้าใช้งานไม่ได้ กว่าสองสัปดาห์แล้วครับ งานธุรการ เว็บไซต์สถาบันวิจัยเข้าใช้งานไม่ได้ กว่าสองสัปดาห์แล้วครับ ที่ http://research.psru.ac.th/~rdi/index.php ตอนนี้มีปัญหาเนื่องจากไม่สามารถใช้งานใดๆ ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ สวจ. หรือผู้ที่มาติดต่อ ครับ รบกวนแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนด้วยครับ error : mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) in /usr/home/rdi/public_html/connect.php on line 7 Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) server farm ตึก it
16/10/2555
ดำเนินการแล้ว
17/10/2555 14:39:55
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] 105 [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 105/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th