- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1977
โทรศัพท์ภายในสลับหมายเลขกัน ระบบโทรศัพท์ VOIP ในห้องสำนักงานคณะฯ โทรศัพท์ภายในสลับหมายเลขกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
01/10/2558
ดำเนินการแล้ว
06/10/2558 16:52:14
1976
คอมพิวเตอร์ Reset เอง ตลอด งานธุรการ คอมฯสำนักงาน เปิดได้ แต่มันจะรีเซ็ทเองตลอดเวลา อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2
30/09/2558
ดำเนินการแล้ว
11/11/2558 10:39:30
1975
ไวรัสในคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าเว็บ google ได้ จะ หาคำค้นได้ยากมากไปโผล่แต่ yahoo.com ชั้น 3 ห้องอาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร
29/09/2558
ดำเนินการแล้ว
29/09/2558 11:45:32
1974
เครื่องปริ้นมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นมีปัญหา ชั้น 3 ห้องอาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร
29/09/2558
ดำเนินการแล้ว
29/09/2558 11:44:32
1973
เว็บไซต์ สวจ. เข้าใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย เว็บไซต์ สวจ. เข้าใช้งานไม่ได้ครับ research.psru.ac.th/ สถาบันวิจัยและพัฒนา
28/09/2558
ดำเนินการแล้ว
30/09/2558 10:46:03
1972
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมโฟโต้ช้อปเพื่อการจัดทำสื่อของหน่วยงาน สนช. เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในเครื่องไม่มีโปรแกรมเพื่อการใช้งาน โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
26/09/2558
ดำเนินการแล้ว
26/09/2558 11:04:19
1971
ติดตั้งสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากห้องงานสภาคณาจารย์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ใหม่ค่ะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 งนสภามหาวิทยาลัย
24/09/2558
ดำเนินการแล้ว
25/09/2558 09:14:05
1970
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ ไม่ได้รับ ip สถาบันวิจัยและพัฒนา
24/09/2558
ดำเนินการแล้ว
30/09/2558 10:21:33
1969
สัญญาณโทรศัพท์ติดขัด ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ติดขัด สายตัดไปเอง ผู้รับไม่ได้ยินเสียงสนทนา กองพัฒนานักศึกษา
23/09/2558
ดำเนินการแล้ว
25/09/2558 09:14:13
1968
โทรศัพท์สายใน ปลายสายไม่ได้ยินเสียต้นสาย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ปลายสายไม่ได้ยินเสียต้นสาย อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
23/09/2558
ดำเนินการแล้ว
25/09/2558 09:15:26
1967
สัญญาณโทรศัพท์ งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อเบอร์ภายนอก เนื่องจากปลายสายไม่ได้ยิน สถาบันวิจัย
23/09/2558
ดำเนินการแล้ว
25/09/2558 11:32:12
1966
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
20/09/2558
ดำเนินการแล้ว
30/09/2558 10:21:01
1965
การแปลงไฟล์ข่าวขึ้นเว็บมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลงไฟล์ข่าวสารศรีพิบูลฯ ไม่สมบูรณ์มีปัญหาการแปลง ญ ไม่สามารถแปลงได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
17/09/2558
ดำเนินการแล้ว
24/09/2558 08:49:48
1964
โทรศัพท์สายนอกใช้การไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกเฉพาะจุด (ตรงฉันทนา) ใช้ไม่ได้ ขึ้นคำว่า check tel line กองบริหารงานบุคคล
16/09/2558
ดำเนินการแล้ว
02/11/2558 10:12:07
1963
ลงเครื่องใหม่ทั้งหมด เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงเครื่องใหม่ทั้งหมด กองนโยบายและแผน
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 14:13:52
1962
ฆ่าไวรัสเครื่ืงคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ กองนโยบายและแผน
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 14:05:53
1961
ลงโปรแกรมเพิ่มเติม เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม PDF กองนโยบายและแผน
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 14:06:11
1960
โทรศัพท์หมายเลข 5202 มีเสียงสัญญาณรบกวน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 5202 มีเสียงสัญญาณรบกวนดังมาก ขณะใช้งาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
08/10/2558 09:03:05
1959
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เนื่องจากขึ้นว่า นาฬิกาหมดอายุ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 14:18:28
1958
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เนื่องจากขึ้นว่า นาฬิกาหมดอายุ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 15:46:00
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] 104 [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 104/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th