- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1303
Internet ระบบเครือข่าย 10 computers in the library room. Faculty of Management. Show IP Address 169.254.162.112. Please tell me how to fix. อาคารพระปกเกล้า
26/07/2555
ดำเนินการแล้ว
14/08/2555 15:56:22
1302
โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอก 055267038 ไม่มีสัญญาณเลย อาคารศรีพิบูล
25/07/2555
ดำเนินการแล้ว
25/07/2555 11:34:11
1301
ลงเครื่องใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ งานคลัง
25/07/2555
ดำเนินการแล้ว
26/07/2555 09:44:49
1300
เปิดแล้วติดแต่หน้าจอ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ห้องพยาบาล
25/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/07/2555 10:35:55
1299
อัพเว็บไซต์ ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ น่าจะไปเผลอลบ folder pubilh_html ค่ะ http://council.psru.ac.th/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
24/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/07/2555 11:12:55
1298
ใช้งานอยู่ดี ๆ จอดับไปเลย เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอยู่ดี ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ดับไปเฉยเลยค่ะ รีสตาร์ท เปิดใหม่ก็ไม่ติด ตอนนี้มีงานเร่งด่วน รบกวนช่วยแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ (มีข้อมูลสำคัญอยู่ด้านหน้าเด็ทท็อปด้วย) ขอบคุณค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
24/07/2555
ดำเนินการแล้ว
24/07/2555 11:41:46
1297
เครื่องมีไวรัส-ทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานช้า ติดไวรัส งานการเงิน
23/07/2555
ดำเนินการแล้ว
24/07/2555 15:21:38
1296
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ งานธุรการ เนื่องจากการปฏิบัติส่วนมากได้รับไฟล์ที่เป็นWord 2007 จึงไม่สามารถเปิดไฟล์ใช้งานได้ งานพัสดุ
22/07/2555
ดำเนินการแล้ว
23/07/2555 15:43:39
1295
เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เน็ตใช้งานไม่ได้ไม่สัญาณ นั่งห้องที่สำนักงานคณบดี เครื่องอื่นใช้งานได้ ยกเว้นเครื่องเดี๋ยวที่ไช้งานไม้ได้ สำนักงานคณบดี
19/07/2555
ดำเนินการแล้ว
31/07/2555 11:20:38
1294
เพิ่มเบอร์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเบอร์โทรสายใน 2 เบอร์ เนื่องจาก จนท.สนอ.ได้มาเพิ่มคู่สายให้แล้ว อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 โซน A
16/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/09/2555 09:00:40
1293
ขอเพิ่มเบอร์โทรสายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเบอร์โทรสายใน 4 เบอร์ เนื่องจาก จนท.สนอ.ได้มาเดินคู่สายเพิ่มให้แล้ว อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 โซน A
16/07/2555
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 09:38:38
1292
คอมพิวเตอร์ดับบ่อยๆ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ดับเองบ่อยๆ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 17:10:54
1291
คอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ เข้าเอ็นเตอร์เน็ตไม่ได้ เปิดงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ เข้าเอ็นเตอร์เน็ตไม่ได้ เปิดงานช้า สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 17:10:28
1290
โทรศัพท์สัญญาไม่ดีคะ ขาดๆ หายๆ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 3102 ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หมายเลข 3320 ห้องพักอาจารย์อรรถพล จรจันทร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
12/07/2555 11:19:10
1289
โทรศัพท์ห้องรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
14/07/2555 10:12:41
1288
เครื่องคอมฯใช้ไม่ได้ งานธุรการ รบกวนช่วยเช็คเครื่องคอมฯห้องอินเตอร์เน็ต กองพัฒนานักศึกษา เพราะที่ไม่สามารถใช้ได้จำนวน 3 เครื่อง กองพัฒนานักศึกษา
10/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 13:16:51
1287
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้คะ เว็บไซต์ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้คะ คณะวิทยาการจัดการ
10/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 15:02:33
1286
โทรศัพท์เสีย งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9142 โทรเข้าได้แต่โทรออกไม่ได้ค่ะ ห้องธุรการ
09/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:55:07
1285
wi-fi ระบบเครือข่าย wi-fi psru ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการฯ
09/07/2555
ดำเนินการแล้ว
12/07/2555 07:39:26
1284
ลง Driver เครื่องปริ้น งานธุรการ ไม่สามารถ Configure ได้ เครื่อง hp P1009 กองบริหารงานบุคคล
07/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 13:24:33
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] 104 [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 104/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th