- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1997
สาย Lan ใช้งานไม่ได้ 3 จุดค่ะ ระบบเครือข่าย ขอแจ้งเรื่องสาย Lan ในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ 1 จุดค่ะ และสาย Lan ในห้องพักอาจารย์ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้าใช้งานไม่ได้ 2 จุดค่ะ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ และอาคารพระปกเกล้า
14/10/2558
ดำเนินการแล้ว
27/10/2558 12:27:00
1996
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ หมายเลข 4215,4216 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2559 09:40:00
1995
โทรศัพท์สายใน ห้องประชาสัมพันธ์เก่า ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สัญญานโทรศัพท์ (สายใน) ห้องประชาสัมพันธ์เก่า ชั้น 1 ติดบรรไดทางขึ้นใช้งานไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 10:49:07
1994
ซีพียู มีเสียงดังขณะเปิดใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ซีพียู มีเสียงดังขณะเปิดใช้งาน งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
28/10/2558 13:34:31
1993
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ windows ถูกตรวจพบว่าเป็นของปลอม. กองบริหารงานบุคคล
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
11/11/2558 10:36:57
1992
คอมพิวเตอร์ห้องอาจารย์ผิดปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ห้องอาจารย์ชนัญชิดา ชั้น 2 เปิดได้ แต่จอจะขึ้นข้อความให้กด F1 เพื่อให้เปิดใช้งาน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เป็น อาคารการศึกษาพิเศษ
08/10/2558
ดำเนินการแล้ว
13/10/2558 15:26:13
1991
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เครื่องปริ้น สั่งปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
08/10/2558
ดำเนินการแล้ว
08/10/2558 13:08:30
1990
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น สั่งปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
08/10/2558
ดำเนินการแล้ว
08/10/2558 13:07:12
1989
โทรศัพท์สายนอกใช้การไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ (ได้แจ้งรอบแรกไปเมื่อ16 ตค 58) ช่วยมาตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ กองบริหารงานบุคคล
08/10/2558
ดำเนินการแล้ว
02/11/2558 10:11:50
1988
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย Internet ใช้งานไม่ได้ สวจ.
07/10/2558
ดำเนินการแล้ว
09/10/2558 12:28:39
1987
เครื่องทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ศูนย์กีฬาในร่ม2
06/10/2558
ดำเนินการแล้ว
07/10/2558 16:05:34
1986
อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั่้น 3
06/10/2558
ดำเนินการแล้ว
19/10/2558 08:57:52
1985
โทรศัพท์สายนอกใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอก 055-267109 ใช้การไม่ได้ งานพัสดุ
05/10/2558
ดำเนินการแล้ว
08/10/2558 09:02:49
1984
เครื่องบู้ตไม่เข้า windows เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบู้ตไม่เข้า windows ค่ะ ผอ.กองคลัง
05/10/2558
ดำเนินการแล้ว
05/10/2558 13:54:01
1983
เครื่องปรินท์ไม่ทำงานค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งปรินท์แล้วเครื่องปรินท์ไม่ปรินท์ค่ะ ห้องรองอธิการบดี ชั้น3 ตึกทีปวิชญ์
05/10/2558
ดำเนินการแล้ว
06/10/2558 09:02:50
1982
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ ห้องงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
03/10/2558
ดำเนินการแล้ว
28/10/2558 13:34:44
1981
internet ใช้งานไม่ได้ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
03/10/2558
ดำเนินการแล้ว
07/10/2558 09:46:31
1980
โทรศัพท์เบอร์ 3000 คณะวิทยาการจัดการ เสียงเบา ฟังไม่ชัดค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 3000 ของคณะวิทยาการจัดการ - เสียงเบา ผู้รับสายฟังไม่รู้เรื่องค่ะ (ผู้รับสายแจ้งมาค่ะ) คณะวิทยาการจัดการ
02/10/2558
ดำเนินการแล้ว
05/10/2558 10:50:44
1979
โทรออกไปยังตึกอื่นไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรออกไปยังตึกอื่น และโทรไปเบอร์ภายนอกไม่ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
02/10/2558
ดำเนินการแล้ว
06/10/2558 16:05:06
1978
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ โทรออกไม่ได้ค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
01/10/2558
ดำเนินการแล้ว
05/10/2558 10:44:30
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] 103 [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 103/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th