- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1467
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ทั้งสำนักงาน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ทั้งสำนักงาน อาคารศรีพิบูล
13/03/2556
ดำเนินการแล้ว
17/03/2556 22:03:40
1466
ขอให้ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ขอให้ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานพัสดุ
11/03/2556
ดำเนินการแล้ว
18/03/2556 10:36:17
1465
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ห้องคอมพิวเตอร์ กองพัฒนานนักศึกษา ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
09/03/2556
ดำเนินการแล้ว
21/03/2556 13:20:23
1464
เข้าเว็บ e-learning ไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ จะเข้ามาเตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ช่วงกลางคืนมีปัญหาตลอดค่ะ แต่ตอนกลางวันเข้าได้ไม่มีปัญหา ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ แฟลตราชพฤกษ์
08/03/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:14:05
1463
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ หมายเลข 7225 ห้องวารสาร ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา
06/03/2556
ดำเนินการแล้ว
02/04/2556 16:11:45
1462
สัญญาณ Internet ระบบเครือข่าย internet โซนบ้านพัก/แฟลตอาจารย์(หลังเก่า) ทะเลแก้ว สัญญาณช้ามากๆ ครับ นานมากกว่าจะโหลด/อัพ ข้อมูลได้ บ้านพักทะเลแก้ว
02/03/2556
ดำเนินการแล้ว
07/03/2556 08:48:52
1461
เปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เว็บไซต์ ติด user password ตอนเข้า windows ด่วนมากๆค่ะ ต้องเอาประกาศสอบราคาลงกรมบัญชีกลาง (เครื่องคุณอรทย ยิ้มอ่ำ) งานพัสดุ
01/03/2556
ดำเนินการแล้ว
05/03/2556 14:24:39
1460
คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาหน้าจอรีสตาทเอง งานธุรการ เครื่องมีปัญหามา 2 เดือนแล้วค่ะ เป็นแบบนี้ไม่หาย.......รบกวนทางไอที มานำเครืื่องไปดูให้หน่อยนะค่ะ.....สักประมาณวันที่ 7 มีนาคม ก็ได้ค่ะ.... สำนักงานสภาฯ
28/02/2556
ดำเนินการแล้ว
11/03/2556 10:18:32
1459
ให้ลงโปรแกรมประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ (พิสุทธิ์) 1. ลงโปรแกรมนำประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2. ช่วยย้ายประกาศร่าง TOR ของงานก่อสร้างอาคารคณะมนุษย์ฯ ไปที่ประกวดราคาให้ด้วย งานพัสดุ
28/02/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:15:36
1458
เครื่องเปิดไม่ติดค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (หัวหน้า)เปิดไม่ติดค่ะ งานคลัง
26/02/2556
ดำเนินการแล้ว
27/02/2556 15:08:17
1457
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย จะรบกวนให้ช่วยกู้ข้องมูลให้ครับ ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตึก ฉ. ห้อง 104
22/02/2556
ดำเนินการแล้ว
07/03/2556 16:26:35
1456
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย จะรบกวนให้ช่วยกู้ข้องมูลให้ครับ ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตึก ฉ. ห้อง 104
22/02/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 12:17:33
1455
เครื่องคอมฯปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานหอพักฯปริ้นงานไม่ได้ค่ะ และบางครั้งก็ปริ้นงานได้ บางครั้งก็ปริ้นไม่ได้ค่ะ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
22/02/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 09:29:17
1454
ต้องการติดตั้ง active license ของ microsoft xp งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาติดตั้ง active license ของ microsoft xp ให้ Note book ของอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ประมาณ 4 เครื่อง) ด้วยค่ะ ห้อง กอ. 206 และห้องพักรองคณบดี 212
21/02/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 16:08:40
1453
ระบบ internet ระบบเครือข่าย internet บ้านพัก ทะเลแก้ว ไม่แจกเบอร์ ip อะครับ (โซนบ้านพักท่าน อธิการ รศ.ทัศนีย์ ครับ) ขอบคุณครับ บ้านพักทะเลแก้ว
19/02/2556
ดำเนินการแล้ว
21/03/2556 13:18:49
1452
เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 7230 ห้อง วารสาร อาคารศรีพิบูล ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้ครับ ห้อง วารสาร อาคารศรีพิบูล ชั้น 2
19/02/2556
ดำเนินการแล้ว
24/04/2556 13:41:13
1451
wifi ห้อง ผอ. ใช้งานไม่ไำด้ รบกวนมาติดตั้ง อุปกรณ์(มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ สวจ.) ระบบเครือข่าย wifi ห้อง ผอ. ใช้งานไม่ไำด้ รบกวนมาติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ทาง สวจ. มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอยู่แล้ว 1 ตัว ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
18/02/2556
ดำเนินการแล้ว
21/02/2556 08:47:02
1450
โทรศัพท์ สายใน คณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน อาคารพระปกเกล้า โดยเฉพาะชั้น 4 ใช้งานไม่ได้คะ ช่วยมาแก้ไขด้วยคะ อาคารพระปกเกล้า
08/02/2556
ดำเนินการแล้ว
01/07/2556 08:58:22
1449
เข้า internet ไม่ได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เครื่องพี่เอ๋ อรทัย งานพัสดุ
07/02/2556
ดำเนินการแล้ว
07/03/2556 08:49:26
1448
ลำโพงไม่ดัง เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากลำโพงไม่สามารถใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล
07/02/2556
ดำเนินการแล้ว
12/02/2556 13:47:30
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
101 [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 101/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th