- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2037
เข้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ ช่วยด้วยค่ะ ต้องการ upload ข่าวของคณะวิทยาการจัดการ แต่....เข้าเว็บไม่ได้ ช่วยดู server ให้ด้วยนะคะ คณะวิทยาการจัดการ
08/12/2558
ดำเนินการแล้ว
09/12/2558 10:03:12
2036
อ่านไฟล์ทุกไฟล์ในเครื่องไม่ได้ งานธุรการ มาเช็คคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
08/12/2558
ดำเนินการแล้ว
29/12/2558 09:07:51
2035
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ไฟไม่ติดเลยค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
08/12/2558
ดำเนินการแล้ว
11/12/2558 14:36:23
2034
โทศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณครับ ที่ห้องพักอาจาย์อิเลกทรอนิกส์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาคาร 4
03/12/2558
ดำเนินการแล้ว
14/12/2558 14:14:09
2033
ตรวจสอบเครื่องโดนไวรัส งานธุรการ เครื่องโหลดงานช้า ประมวลผลช้า กองนโยบายและแผน
01/12/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:26:18
2032
ย้ายเลขหมายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายห้องทำงาน ต้องการใช้เลขหมายภายในเบอร์เดิม กองคลัง
01/12/2558
ดำเนินการแล้ว
03/12/2558 12:12:10
2031
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ได้ ip แต่ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ได้ ip แต่ใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล
01/12/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:23:59
2030
เคื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เคื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ ขึ้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
30/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:26:23
2029
เบอร์โทรศัพท์สายใน 9232 มีปัญหาค่ะ โทรติดบ้างไม่ติดบ้าง รับสายแล้วหลุดค่ะ งานธุรการ เบอร์โทรศัพท์สายใน 9232 มีปัญหาค่ะ โทรติดบ้างไม่ติดบ้าง รับสายแล้วหลุดค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
30/11/2558
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 10:49:24
2028
แจ้งเป็นครั้งที่ 2 อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ งานธุรการ แจ้งเป็นครั้งที่ 2 อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
26/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:24:18
2027
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
25/11/2558
ดำเนินการแล้ว
30/11/2558 09:40:46
2026
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
25/11/2558
ดำเนินการแล้ว
26/11/2558 09:17:54
2025
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ทั้ง Lan ทั้ง Wireless งานเลขานุการ ชั้น 3 ทีปวิชญ์
24/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:23:42
2024
อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ ทั้งหมด 6 เครื่อง งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
22/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:25:03
2023
เบอร์ 9232 มีปัญหาค่ะ งานธุรการ เบอร์ 9232 มีปัญหาค่ะ คนโทรเข้ามาจะได้ยินเป็นเสียงรอสาย แต่ว่าโทรศัพท์ที่ห้องไม่ได้ดังค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
20/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 10:35:15
2022
เบอร์ภายในหมายเลข 1411 ห้อง ผอ.นิคม และ 1422 ห้องการเงิน รร.สาธิต ติดต่อไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ฯ ภายในหมายเลข 1411 และ 1422 ห้อง ผอ.นิคม และห้องการเงิน ร.ร.สาธิต ติดต่อไม่ได้ โทรไม่ติด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20/11/2558
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:12:07
2021
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ windows ถูกตรวจพบว่าเป็นของปลอม กองบริหารงานบุคคล
19/11/2558
ดำเนินการแล้ว
09/12/2558 11:07:00
2020
โทรศัพท์สายใน สายนอกมีปัญหาค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน สายนอกมีปัญหาค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
17/11/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 10:01:10
2019
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ งานธุรการ โดยแชร์ 3 เครื่อง ชื่อFolderทะเบียนรับ ส่งหนังสือ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อ.ทีปวิชญ์
17/11/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 09:29:26
2018
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ งานธุรการ โดยแชร์ 3 เครื่อง ชื่อFolderทะเบียนรับ ส่งหนังสือ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อ.ทีปวิชญ์
17/11/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 09:30:03
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
101 [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 101/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th