- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3207 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1216
ตัวสแกนไวรัสไม่ทงาน งานธุรการ ตัวสแกนไวรัสไม่ทำงาน ห้องคูปอง
23/04/2555
ดำเนินการแล้ว
25/04/2555 11:52:33
1215
สายอินเตอร์เน็ตต่อเข้าเครื่องแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เดินสายอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว แต่สัญญาณการรับใช้งานไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
20/04/2555
ดำเนินการแล้ว
25/04/2555 10:31:05
1214
ขอเดินสายโทรศัพท์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอเดินสายโทรศัพท์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้ประสานงาน กองพัฒนานักศึกษา
20/04/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:53:03
1213
ลงdriver printer ไม่ได้ งานธุรการ แผ่น driver printer เปิดใช้งานไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่แผ่นโปรแกรม หรือว่าที่ ตัวอ่าน dvd writer งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
18/04/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:17:01
1212
เพิ่มจุดแลน เนื่องจากจุดเดิมใช้ไม่ได้ จำนวน 2 จุด ระบบเครือข่าย เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องแล้วจุดแลนที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
17/04/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:06:01
1211
ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมลได้ เว็บไซต์ เนื่องจาก รองฯนิวัตร ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมลได้ รบกวนดูเครื่องที่ห้องรองฯนิวัตร คะ ขอบคุณมากนะคะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
11/04/2555
ดำเนินการแล้ว
17/04/2555 09:59:53
1210
ขอเพิ่มโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงโปรแกรม Photoshop เพื่อการปรับรูปภาพ ในการลงข่าวประชาสัมพันธ์งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ งานทุนการศึกษา
10/04/2555
ดำเนินการแล้ว
11/04/2555 11:22:49
1209
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ping www.psru.ac.th ไม่เห็น ping ออกข้างนอกไม่ได้ครับ สำนักวิทยบริการฯ
07/04/2555
ดำเนินการแล้ว
23/04/2555 08:51:58
1208
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสลงโปรแกรใหม่ (เครื่องสุธาสินี) กองบริการการศึกษา
30/03/2555
ดำเนินการแล้ว
02/04/2555 10:32:15
1207
ลงโปรแกรม งานธุรการ ต้องการโปรแกรมAdobe InDesign, Illustrator งานประชาสัมพันธ์
27/03/2555
ดำเนินการแล้ว
03/04/2555 09:28:07
1206
ไม่สามารถใช้งานเว็บ hotmail ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถเข้าใช้งาน hotmail ได้ งานเลขา ฯ
26/03/2555
ดำเนินการแล้ว
17/04/2555 15:13:17
1205
internet งานธุรการ ห้องพักอาจารย์_เล่นInternet ไม่ได้ครับ_(แฟตอาจารย์) แฟตอาจารย์
24/03/2555
ดำเนินการแล้ว
17/04/2555 15:13:50
1204
internet ระบบเครือข่าย ห้องพักอาจารย์_เล่นInternet ไม่ได้ครับ_(แฟตอาจารย์) แฟตอาจารย์
24/03/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:12:56
1203
เครื่องท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัสไม่สามารถใช้อินเตอรเน็ตได้ กองพัฒนานักศึกษา
23/03/2555
ดำเนินการแล้ว
23/03/2555 17:07:41
1202
สายภายในใช้ไม่ได้หลายหมายเลข/เพิ่มหมายเลข ระบบโทรศัพท์ VOIP สายภายในใช้ไม่ได้หลายหมายเลข/และเพิ่มหมายเลขภายในห้องผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
22/03/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:47:07
1201
โทรศัพท์สายในขัดข้อง ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9244 ของสำนักงานประกันฯ สามารถโทรออกได้อย่างเดียว โทรเข้าไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ สนง.ประกัน
22/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 11:19:39
1200
program excel ช้า งานธุรการ ใช้ program excel ทำงานการโหลดช้า งานบุคคล2 กองบริหารงานบุคคล
21/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 22:00:10
1199
ลงโปรแกรม SPSS 11 เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความกรุณาช่วยลงโปรแกรม SPSS 11 ให้ด้วยค่ะ ( 2 เครื่อง คือ เครื่อง หน.ปชส. และ เครื่องที่เคาน์เตอร์) ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
21/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 21:59:52
1198
ลงวินโดว์ใหม่ งานธุรการ ขอความกรุณาลงวินโดว์ให้ใหม่หน่อยค่ะ ธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
21/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 21:59:14
1197
โปรแกรมต่างๆ เริ่มใช้งานขัดข้อง งานธุรการ ลงโปรแกรมใหม่ที่ Drive C เท่านั้น (เพิ่มเติมโปรแกรม : Adobe) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ.
19/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 21:56:56
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
101 [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161
หน้า 101/161
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3207  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3197  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th