- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2071
วางระบบเครือข่ายในงานออกแบบ ระบบเครือข่าย เดินสายระบบ LAN ใหม่ ภายในห้องงงนออกแบบ โดยมี Server กลาง 1 เครื่อง (มีเครื่องแล้ว) รองรับลูกค่าย 5 เครื่อง พร้อมขยายในอนาคต งานออกแบบและวางผัง
06/01/2559
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:02:54
2070
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดึงข้อมูลกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือใช้งานไม่ได้ จอเปิดแล้วกระพริบดับ กองบริหารงานบุคคล
05/01/2559
ดำเนินการแล้ว
10/01/2559 10:04:48
2069
โปรแกรมโคม ใช้งานไม่ได้อีกแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ มีอาการเหมือนเดิม แต่นานๆครั้งจะมีอาการ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
05/01/2559
ดำเนินการแล้ว
07/01/2559 16:02:21
2068
ิติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ งานธุรการ ต้องการติดตั้งโปรแกรมVegasPro 11.0 กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
05/01/2559
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 12:28:22
2067
ลงโปรแกรมและตรวจสอบเครื่อง งานธุรการ เปลี่ยนโปรแกรมภาษาไทยใน ไมโครซอฟ ออฟฟิต และตรวจสอบเครื่องโน๊ตบุ๊คของหน่วยงาน 2 เครื่อง กองส่งเสริมกีฬา
05/01/2559
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 11:27:09
2066
โปรแกรมโคม ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดอินเตอร์เน็ท เข้าทำงานไม่ได้เลย ขึ้นปิดตัวเองตลอด กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
04/01/2559
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 16:12:24
2065
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน ของรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี เสียไม่มีสัญญาณ เบอร์โทร 4102,4200เป็นเบอร์พวง อาคารวิทยสโมสร
04/01/2559
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 14:16:37
2064
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน 1300 ไม่มีสัญญาณ อาคารการศึกษาพิเศษ
04/01/2559
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 14:16:29
2063
ระบบอินเตอร์เน็ตห้องเรียน ป 204 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตห้องเรียน ป 204 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ช่วยแก้ปัญหาด้วยนะค่ะ อาคารพระปกเกล้า
04/01/2559
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:03:05
2062
ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
04/01/2559
ดำเนินการแล้ว
17/06/2559 09:39:44
2061
ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช้า และสั่งปริ้นเอกสารไม่ได้ กองนโยบายและแผน
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 08:53:20
2060
ปริ้นเอกสารไม่ได้ งานธุรการ สั่งแล้วปริ้นเอกสารไม่ได้และไม่ได้ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น งานออกแบบ
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 08:53:41
2059
ปริ้นเอกสารไม่ได้ งานธุรการ สั่งแล้วปริ้นเอกสารไม่ได้และไม่ได้ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น งานออกแบบ
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 08:54:17
2058
คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่บ้านพักส่วนสนามบิน หลังตึกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับผม บ้านพักโรงเรียนสาธิต มรพส.
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
30/12/2558 09:27:28
2057
แก้ไขไวรัสและเปลี่ยนเมนู Microsoft office เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไขไวรัสในเครื่อง และเมนู Microsoft office จากเมนูภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ขอบคุณค่ะ งานวินัยและนิติการ
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:12
2056
แก้ไขปัญหาโปรแกรมword งานธุรการ เมนูword เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้มาปรับแก้เป็นภาษาไทย งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:29
2055
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ส่วนสนามบิน) สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ครับผม....รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ส่วนสนามบิน)
26/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:25:06
2054
อินเตอร์เน็ตใช้งานได้แล้วนะครับ งานธุรการ - กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
25/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:44
2053
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานเลขานุการ ชั้น3 ทีปวิชญ์
25/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:57
2052
คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ ยังต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับผม กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
25/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:24:17
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100 
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 100/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th