- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3119 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1148
โทรศัพท์เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนเช็คเบอร์โทรศัพท์ดังนี้ครับ 1.ปัญหาคือ ไม่สามารถโทรไปได้ โทรไม่ติด โทรออกไม่ได้ รายละเอียดดังนี้ 2000 สำนักงานคณะมนุษย์ 2102 เครือง ผศ.ปถมา รองคณบดี 2103 เครือง ดร.กมลภพ รองคณบดี 2106 ห้องสาขาวิชาภาษาไทย 2206 ห้องคอมพิวเตอร์ ม.308 2207 ห้องโสตชั้น 3 2. ปัญหา โทรไปมีเสียง ตืด.. ตืด แต่เครื่องรับไม่มีเสียงและโทรออกไม่ได้ รายละเอียดดังนี้ 2100 เครื่อง คณบดี 2101 เครื่อง ผศ.น้อย รองคณบดี 2107 ห้องประชุมคณะ 2202 ห้อง รปศ. 2203 ห้อง รปศ. **รบกวนแก้ไขให้ด่วนเลยนะครับ เพราะที่สำนักงานคณะมนุษย์มีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้ แค่ 2 เบอร์ คือ 2001 และ 2002 เท่านั้นครับ คณะมนุษย์ฯ
16/01/2555
ดำเนินการแล้ว
29/02/2555 13:45:11
1147
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หากเปิดเครื่องทำงานไปสักพัก เครื่องคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนเป็นเป็นหน้าจอสีดำ ขึ้นมาให้ เลือก f1 เพื่อ boot เครื่อง กบค.
14/01/2555
ดำเนินการแล้ว
25/01/2555 11:38:42
1146
internet ห้องจัดการการเรียนรู้ ไม่สามารถ ใช้งานได้ ระบบเครือข่าย internet ห้องจัดการการเรียนรู้ ไม่สามารถ ใช้งานได้ เครื่อง cisco มีไฟติดอยู่ port เดียว สถาบันวิจัยและพัฒนา
12/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 08:52:27
1145
ขอความอนุเคราะห์ระบบอินเตอร์และหมายเลขโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา และองค์การนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดห้องทำงานใหม่ เพื่อความระบบและเป็นสัดส่วนในการทำงาน ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ระบบอินเตอร์ สำหรับห้องกิจกรรมและกีฬาที่ชั้น 2 และห้ององค์การนักศึกษาที่ชั้น 3 พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่ห้องกิจกรรม จำนวน 4 หมายเลข และห้ององค์การฯ จำนวน 2 หมายเลข จึุงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา
10/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 09:16:42
1144
ติดตั้งโปรแกรมโปรโตชอป และลบของเก่า งานธุรการ ติดตั้งโปรแกรมโปรโตชอป และลบโปรแกรมเก่าออก กองบริหารงานบุคคล
10/01/2555
ดำเนินการแล้ว
10/01/2555 14:50:27
1143
ระบบ internet ระบบเครือข่าย ระบบสัญญาณ internet เข้าได้บ้างไม่ไ้ด้บ้าง และถ้าได้ช้ามาก ๆ ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
08/01/2555
ดำเนินการแล้ว
09/01/2555 15:09:56
1142
wi-fi psru ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wi-fi psru ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ สำนักวิทยบริการฯ
08/01/2555
ดำเนินการแล้ว
19/01/2555 11:30:10
1141
โทรศัพท์สายในโทรออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ยกหูมีสัญญาณ แต่พอกดเบอร์โทรศัพท์และต่อสาย ไม่มีสัญญาณ เงียบมากๆ กองพัฒนานักศึกษา
06/01/2555
ดำเนินการแล้ว
06/01/2555 20:00:46
1140
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้คะ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จะขึ้นว่า moniter going to sleep คะ ห้องDSS
05/01/2555
ดำเนินการแล้ว
05/01/2555 11:03:18
1139
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ สระว่ายน้ำ
04/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 09:16:59
1138
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เวลาโทรออกสายนอก-ในสักประมาณ 1 นาทีสายก้อหลุดตลอดทำให้ติดต่องานไม่สะดวกค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
04/01/2555
ดำเนินการแล้ว
18/12/2555 13:25:09
1137
ใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตึก 4 ชั้น 3 ใช้งานไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตึก 4 ชั้น 3
04/01/2555
ดำเนินการแล้ว
05/01/2555 16:45:31
1136
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
29/12/2554
ดำเนินการแล้ว
04/01/2555 12:17:36
1135
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ งานธุรการ ผศ.ปราณี มาแจ้ง ว่า โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ หมายเลข 2204 อาคาร ม. ชั้น 3 ไม่มีสัญญาณ เคยแจ้งในระบบแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อน แต่ยังใช้งานไม่ได้ จึงแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อโปรดพิจารณาครับ อาคาร ม. ชั้น 3 ห้อง ม.309 (ห้องพักอาจารย์สาขาบรรณารักษ์ฯ)
26/12/2554
ดำเนินการแล้ว
28/12/2554 16:39:14
1134
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ผศ.ปราณี มาแจ้ง ว่า โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ หมายเลข 2204 อาคาร ม. ชั้น 3 ไม่มีสัญญาณ เคยแจ้งในระบบแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อน แต่ยังใช้งานไม่ได้ จึงแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อโปรดพิจารณาครับ อาคาร ม. ชั้น 3 ห้อง ม.309 (ห้องพักอาจารย์สาขาบรรณารักษ์ฯ)
26/12/2554
ดำเนินการแล้ว
28/12/2554 16:39:05
1133
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
20/12/2554
ดำเนินการแล้ว
21/12/2554 14:39:57
1132
เครื่องคอม ฯ โหลดช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม ฯ รอง ฯ ศิริพร มีปัญหาในการใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานแต่ละโปรแกรมค่อนข้างช้า โดยเกรงว่าจะติดไวรัส ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
21/12/2554 14:26:18
1131
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องพี่นิ่มค้าบบ ด่วนด้วยน้าา งานการเงิน
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
19/12/2554 20:35:56
1130
ระบบ lan ที่โต๊ะทำงานช้ามั๊กๆ งานธุรการ สาย lan internet ที่โต๊ะทำงานของข้าพเจ้า ช้ามั๊กๆ และไม่สามารถต่อเชื่อมกับ printer ในสาขาได้ จึงสมควรได้รับความช่วยเหลือโดยด่วนครับ พี่น้อง ห้องสาขาภาษาอังกฤษ ตึก ม. ชั้น 2 (ติดห้องภาษาไทย)
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
25/12/2554 19:48:31
1129
แจ้งให้มาติดตั้งระบบLAN เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเครือข่าย ตามที่ทางศูนย์ IT ได้เข้ามาเช็คระบบLAN เครื่องถ่ายเอกสารให้นั้น งานพัสดุได้เตรียมฮับไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางศูนย์ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตั้งระบบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ งานพัสดุ กองกลาง
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
21/12/2554 14:39:25
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100 
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156
หน้า 100/156
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3119  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 17  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3102  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th