- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3790 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3620
เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ปริ้นได้แต่ test print งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยปฏิพันธ์
24/12/2563
ดำเนินการแล้ว
25/12/2563 11:34:33
3619
สัญญาณโทรศัพท์สายนอกไม่เข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์สายนอกไม่เข้า งานอัตรากำลัง กองบริหารงานบุคคล
24/12/2563
ดำเนินการแล้ว
11/01/2564 13:58:49
3618
Microsoft Office และ ฟอนต์ตัวอักษร มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ ฟอนต์ตัวอักษร มีปัญหา ต้องการลงโปรแกรมใหม่คะ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
24/12/2563
ดำเนินการแล้ว
25/12/2563 11:09:44
3617
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้บ่อย เป็นช่วง สำนักงานหอพัก
23/12/2563
ดำเนินการแล้ว
24/12/2563 12:06:24
3616
โทรศัพท์ใช่ไม่ได้ สายขาด ระบบโทรศัพท์ VOIP สายที่ติดกับตัวเครื่องขาด ทำให้ใช้งานโทรเข้า - ออก ไม่ได้คะ กองบริหารงานบุคคล
23/12/2563
ดำเนินการแล้ว
11/01/2564 13:59:06
3615
โปรแกรม ms-officeใช้งานไม่ได้ งานบริการ โปรแกรม ms-officeใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนว อาคารกิจการนักศึกษา
23/12/2563
ดำเนินการแล้ว
24/12/2563 13:10:46
3614
ไฟล์ดาวน์โหลด Excell และWord ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ ไฟล์ดาวน์โหลด Excell และWord ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เครื่องสุนิสา กองคลัง
22/12/2563
ดำเนินการแล้ว
23/12/2563 10:10:51
3613
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ งานธุรการ ระบบการเชื่อมต่อสัญญาน wifi กับเครื่องปริ้นเตอร์มีปัญหา จึงไม่สามารถสั่งปริ้นเอกสารได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
22/12/2563
ดำเนินการแล้ว
25/12/2563 11:34:01
3612
โปรแกรม word 2016 งานธุรการ Microsoft Work is not responding ทำงานไปประมาณ 10 นาที โปรแกรมให้ restart ตลอดเลย ห้องงานตรวจสอบภายใน
22/12/2563
ดำเนินการแล้ว
23/12/2563 10:11:22
3611
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณค่ะ ห้องนิติกร
21/12/2563
ดำเนินการแล้ว
11/01/2564 14:04:30
3610
โปรแกรม Adobe acrobat ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมขึ้นหน้าต่างให้อัพเดทพอกดกากบาทหน้าต่างออกโปรแกรมเด้งออกใช้งานไม่ได้ สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
21/12/2563
ดำเนินการแล้ว
25/12/2563 11:35:07
3609
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เคริ่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานบัญชีกองคลัง (เครื่องพี่หญิง)
21/12/2563
ดำเนินการแล้ว
21/12/2563 10:10:38
3608
ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
17/12/2563
ดำเนินการแล้ว
18/12/2563 15:56:24
3607
ไฟล์ Excell ไม่สามารถใช้งานได้ งานบริการ ไฟล์ Excell ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องสุนิสา กองคลัง
17/12/2563
ดำเนินการแล้ว
17/12/2563 15:38:12
3606
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ส่วนสำนักงานหอพัก(สายใน) ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพัก
17/12/2563
ดำเนินการแล้ว
21/12/2563 09:56:55
3605
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี
15/12/2563
ดำเนินการแล้ว
17/12/2563 09:53:28
3604
ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องปริ้นได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากย้ายทำงานมาห้องใหม่ จึงทำให้สั่งปริ้นงานในแต่ละโต๊ะทำงานไปยังเครื่องพิมพ์หลักไม่ได้ ห้องทำงานหน่วยออกแบบและวางผัง
09/12/2563
ดำเนินการแล้ว
15/12/2563 11:16:23
3603
สัญญาณไม่เข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณไม่เข้า กองบริหารงานบุคคล
08/12/2563
ดำเนินการแล้ว
17/12/2563 09:53:37
3602
ปัญหาตอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมแล้วไม่ขึ้นภาพหน้าจอ โรงรถ
03/12/2563
ดำเนินการแล้ว
04/12/2563 10:25:08
3601
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลน ระบบเครือข่าย เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีสายแลนจึงต้องการติดตั้งสายแลนเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องถ่ายเอกสาร งานเลขานุการ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
02/12/2563
ดำเนินการแล้ว
25/12/2563 16:15:47
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190
หน้า 10/190
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3790  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3786  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th