- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4006 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3836
สายโทรศัพท์ ขาด ระบบโทรศัพท์ VOIP สายโทรศัพท์ ขาด งานอัตรากำลัง กองบริหารงานบุคคล
27/10/2564
ดำเนินการแล้ว
23/11/2564 14:06:31
3835
windows มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง windows ใหม่ เครื่อง PC ปาลิตา สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
27/10/2564
ดำเนินการแล้ว
27/10/2564 15:34:58
3834
สายแลนด์ไม่ถึง งานธุรการ เดินสายเเลนด์ค่ะ งานเลขานุการ ชั้น 3
25/10/2564
ดำเนินการแล้ว
26/10/2564 15:07:35
3833
ระบบe-Documant เข้าทำวงานไม่ได้ งานธุรการ พนิดา ดวงสมร งานธุรการกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
25/10/2564
ดำเนินการแล้ว
25/10/2564 09:31:09
3832
เดินสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะเดินสายโทรศัพท์สายใน กองพัฒานักศึกษา ของหน้วยงาน จำนวน3 ห้อง ได้แก่ ห้องงานบริหารทั่วไป,ห้องทุนการศึกษาและห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา ให้ใหม่เนื่องจากมีการย้ายห้องปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
21/10/2564
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:31:28
3831
ลงโปรแกรมคอมใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ ห้องทำงานหน้าห้อง ผอ.กองกลาง
19/10/2564
ดำเนินการแล้ว
27/10/2564 15:51:56
3830
โทรศัพท์สายในโทรไม่ได้ งานบริการ โทรศัพท์สายในหมายเลข 7115 ใช้ไม่ได้ หอสมุดชั้น 2 บริการยืม-คืน
15/10/2564
ดำเนินการแล้ว
07/08/2565 12:01:59
3829
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายใน ระบบเครือข่าย ติดตั้งสายสัญญาณอินเอตร์เน็ตและโทรศัพท์ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
14/10/2564
กำลังดำเนินการ
15/10/2564 09:15:12
3828
ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 คณะวิทยาศาสตร์
14/10/2564
ดำเนินการแล้ว
18/10/2564 14:55:50
3827
ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 คณะวิทยาศาสตร์
14/10/2564
ดำเนินการแล้ว
18/10/2564 14:56:01
3826
ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 คณะวิทยาศาสตร์
14/10/2564
ดำเนินการแล้ว
18/10/2564 14:56:22
3825
เดินสายอินเตอร์​เน็ต​ ระบบเครือข่าย เดินระบบสายอินเตอร์​เน็ต​ ห้องงานส่งเสริม​และพัฒ​นา​กีฬา​ชั้น​2​ กอง​พัฒนา​นักศึกษา​ งานส่งเสริม​และพัฒ​นากีฬา​ ชั้น2​ กองพัฒนา​นักศึกษา​
12/10/2564
ดำเนินการแล้ว
25/10/2564 09:01:53
3824
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ห้องทุนกานศึกษา ชั้น1 อาคารกิจการนักศึกษา
12/10/2564
ดำเนินการแล้ว
14/10/2564 09:37:19
3823
ms office งานธุรการ word ใช้งานไม่ได้ พิมพ์งานไม่ได้ งานสภามหาวิทยาลัย
12/10/2564
ดำเนินการแล้ว
12/10/2564 14:56:46
3822
ลงwindo ใหม่ล่าสุด งานธุรการ ลง​ Window ตัวใหม่ล่าสุด​ วันพฤหัสบ​ดี​ 14 ตุลาคม​ 2564 เวลา​ 09.00​ น. ณ​ งานส่งเสริม​และพัฒ​นากีฬา​ ชั้น2​ กองพัฒนา​นักศึกษา​ งานส่งเสริม​และพัฒ​นากีฬา​ ชั้น2​ กองพัฒนา​นักศึกษา​
11/10/2564
ดำเนินการแล้ว
14/10/2564 09:38:02
3821
ลงwindo ใหม่ล่าสุด งานธุรการ ลง​ Window ตัวใหม่ล่าสุด​ วันพฤหัสบ​ดี​ 14 ตุลาคม​ 2564 เวลา​ 09.00​ น. ณ​ งานส่งเสริม​และพัฒ​นากีฬา​ ชั้น2​ กองพัฒนา​นักศึกษา​ งานส่งเสริม​และพัฒ​นากีฬา​ ชั้น2​ กองพัฒนา​นักศึกษา​
11/10/2564
ดำเนินการแล้ว
14/10/2564 09:38:17
3820
ลงwindo ใหม่ล่าสุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง​ Window ตัวใหม่ล่าสุด​ วันพฤหัสบ​ดี​ 14 ตุลาคม​ 2564 เวลา​ 09.00​ น. ณ​ งานส่งเสริม​และพัฒ​นากีฬา​ ชั้น2​ กองพัฒนา​นักศึกษา​ งานส่งเสริม​และพัฒ​นากีฬา​ ชั้น2​ กองพัฒนา​นักศึกษา​
11/10/2564
ดำเนินการแล้ว
25/11/2564 09:22:36
3819
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ เบอร์ 055267078 งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
11/10/2564
ดำเนินการแล้ว
05/08/2565 12:26:58
3818
เช็คระบบ network ระบบเครือข่าย เช็คระบบ network งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
11/10/2564
ดำเนินการแล้ว
25/10/2564 09:20:22
3817
ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 คณะวิทยาศาสตร์
08/10/2564
ดำเนินการแล้ว
19/10/2564 08:51:39
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201
หน้า 10/201
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4006  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3991  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th