- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3021 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2851
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP 1. โทรศัพท์สายในห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่มีสัญญาณ (7229) 2. หมายเลข 7218 ไม่สามารถใช้งานได้ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัียและพัฒนา
30/06/2561
ดำเนินการแล้ว
30/07/2561 21:07:54
2850
ขอลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงโปรแกรมPhotoshop,Dreamvewar งานเลขานุการผู้บริหาร
30/06/2561
ดำเนินการแล้ว
03/07/2561 16:29:27
2849
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารได้และสแกนเอกสารไม่ได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
27/06/2561
ดำเนินการแล้ว
28/06/2561 12:12:48
2848
ปัญหาการออกเช็ค ไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ ระบบไม่รับข้อมูลที่บันทึกเข้าใหม่ และไม่มีในรายงาน ระบบเครือข่าย บันทึกข้อมูลในระบบแล้ว มีการแจ้งบันทึกสมบูรณ์ แต่ ไม่ออกเป็นเช็คฉบับสมบูรณ์ และไม่มีในรายงานการออกเช็ค ห้อง ผอ.กค. อาคารทีปวิชญ์
27/06/2561
ดำเนินการแล้ว
28/06/2561 10:18:40
2847
เบอร์โทรภายในของ สวจ.ใช้ไม่ได้ งานธุรการ เบอร์โทรภายในของ สวจ.ใช้ไม่ได้หลายหมายเลข และ จะขอเพิ่มจุด อาคารศรีพิบูล
25/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:48:03
2846
โปรแกรม word ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ โปรแกรม word ไม่สามารถใช้งาน คาดว่าน่าจะหมดอายุค่ะ ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
25/06/2561
ดำเนินการแล้ว
01/08/2561 15:55:10
2845
โทรศัพท์สายในหมายเลข 2210 ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้ อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม) ชั้น 2 ห้องสำนักงานวจท.
22/06/2561
ดำเนินการแล้ว
27/06/2561 08:57:42
2844
เครื่องคอมไม่สามารถสั่งปริ้นได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ห้องเลขาไม่สามารถสั่งปลิ้นงานผ่านทางเครื่องถ่ายเอกสารได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
21/06/2561
ดำเนินการแล้ว
28/06/2561 12:13:01
2843
Microsoft office ต่างๆ ไม่สามารถบันทึกการทำงานได้ งานธุรการ Microsoft office ต่างๆ เกิดการขัดข้อง มีการบันทึกไฟต์ใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน และบางครั้งไม่สามารถบันทึกการทำงงานได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
19/06/2561
ดำเนินการแล้ว
25/06/2561 10:29:31
2842
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ หอพักที่ 1 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1 ใช้งานไม่ได้ จำนวน 1 เครื่อง หอพักทะเลแก้วนิเวศ หอพักที่ 1
15/06/2561
ดำเนินการแล้ว
10/07/2561 08:37:20
2841
เครื่อง Printer เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง Printer โครงการ Happy Work Place เสีย โครงการ Happy Work Place ตึก ม ชั้น 3
14/06/2561
ดำเนินการแล้ว
25/06/2561 10:28:07
2840
สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ เบอร์ 9213-14 งานตรวจสอบภายใน
14/06/2561
ดำเนินการแล้ว
19/06/2561 11:12:08
2839
ลงโปรแกรม Windows ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา สำนักงานหอพัก
13/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:58:57
2838
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายใน-นอก มหาวิทยาลัย ห้อง วท.202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:47:15
2837
ไมโครซอฟเวิด มีปัญหา ไม่สามารถสร้างลิ้งในอินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไมโครซอฟเวิด มีปัญหา ไม่สามารถสร้างลิ้งในอินเตอร์เน็ตได้ งานตรวจสอบภายใน
11/06/2561
ดำเนินการแล้ว
02/08/2561 12:35:41
2836
โทรศัพท์สายในเสีย งานธุรการ เบอร์ 9142 เสียจ้า ห้องธุรการ สำนักงานอธิการบดี
11/06/2561
ดำเนินการแล้ว
19/06/2561 11:12:44
2835
ปัญหารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต งานธุรการ ไวไฟ ศูนย์กีฬาในร่ม1 ไม่สามารถเข้าได้ (limited access) ภายในสนาม ครับ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
10/06/2561
ดำเนินการแล้ว
30/06/2561 09:05:50
2834
ลงโปรแกรมห้องประชุมสภาฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ท.410) ขณะที่มีการประชุม มักจะอัพเดทตัวเองอยู่บ่อยๆ ทำให้ต้องเสียเวลาในการเซ็ทอัพใหม่ ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการประชุม (ขณะนี้เป็นวินโดว์ 10 ขอเปลี่ยนเป็นวินโดว์อื่นที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว) งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
06/06/2561
ดำเนินการแล้ว
28/06/2561 12:13:53
2833
โทรศัพท์ภายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเสียหลายจุด ทำให้เครื่องกลางของมหาวิทยาลัยโอนสายไม่ได้ เช่น ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
06/06/2561
ดำเนินการแล้ว
19/06/2561 11:12:18
2832
โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ โทรออก-เข้า ไม่ได้ งานพัสดุ
05/06/2561
ดำเนินการแล้ว
11/06/2561 13:01:28
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152
หน้า 10/152
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3021  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 11  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3010  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th