- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 2673 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2683
คอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ ใช้เวลาในการเปิดเครื่องนาน งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์
17/11/2560
รอการดำเนินการ
17/11/2560 16:05:46
2682
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1425 ห้องพัสดุสาธิต โทรออกได้ โทรเข้าติดแต่ปลายทางไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเรียก หมายเลข 1422 ห้องการเงินสาธิตฯ ไม่มีสัญญาณอะไรเลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17/11/2560
กำลังดำเนินการ
17/11/2560 14:55:54
2681
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานสภามหาวิทยาลัย
17/11/2560
รอการดำเนินการ
17/11/2560 08:52:40
2680
อินเตอร์เน็ตช้า(อืด)เป็นระยะ ๆ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตมีค้าง(ช้า,อืด) เป็นระยะตลอดทั้งวัน สำนักงานอธิการบดี
16/11/2560
รอการดำเนินการ
16/11/2560 15:10:50
2679
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานพัสดุ
16/11/2560
รอการดำเนินการ
16/11/2560 11:31:05
2678
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์ภายในโทรออกและรับไม่ได้ กองกีฬา ฯ ห้องรับรอง 2
15/11/2560
ดำเนินการแล้ว
16/11/2560 16:21:03
2677
wifi AIS ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญณาณได้ งานธุรการ สัญญาณ WiFi AIS ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญญาณได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 1
15/11/2560
รอการดำเนินการ
15/11/2560 09:46:36
2676
คอมพิวเตอร์แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้อง ผศ.ชนัญชิดา แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
15/11/2560
รอการดำเนินการ
15/11/2560 09:45:27
2675
เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในงานเลขานุการผู้บริหาร งานธุรการ เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในงานเลขานุการผู้บริหาร งานเลขานุการผู้บริหาร
14/11/2560
ดำเนินการแล้ว
16/11/2560 16:21:12
2674
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
14/11/2560
รอการดำเนินการ
14/11/2560 14:14:14
2673
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
14/11/2560
รอการดำเนินการ
14/11/2560 09:50:47
2672
ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ 3 เครื่องค่ะ งานเบิกจ่ายและงานเงินเดือน การเงิน
14/11/2560
รอการดำเนินการ
14/11/2560 09:07:27
2671
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ ภายในไม่มีสัญญาณ ของโต๊ะทำงานรองคณบดี ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ เบอร์ที่เสีย 4242 ห้อง ศว 109 ศูนย์วิทยาศาสตร์
13/11/2560
ดำเนินการแล้ว
14/11/2560 14:10:34
2670
โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ IT410 ไม่มีสัญญาณ เบอร์ 9441 ไม่สามารถใช้งานได้ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
13/11/2560
ดำเนินการแล้ว
16/11/2560 16:21:23
2669
เครื่องรีเซ็ทเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรีเซ็ทเอง เมื่อเข้าสู้วิโดว์บางครั้งรีบูทเครื่องใหม่อีกรอบ ห้องเลขา ตึกทีปวิชญ์
11/11/2560
กำลังดำเนินการ
15/11/2560 09:35:33
2668
ไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อกดปุ่มเปิดเครื่องแล้วประมาณ 30 นาที การทำงานของตัวเครื่องไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอปกติได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
10/11/2560
ดำเนินการแล้ว
15/11/2560 09:19:35
2667
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 6000 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 6000 ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีสัญญาณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
09/11/2560
ดำเนินการแล้ว
09/11/2560 15:16:55
2666
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 6000 ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 6000 ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีสัญญาณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
09/11/2560
ดำเนินการแล้ว
09/11/2560 15:17:05
2665
เครื่องคอมพิวเตอร์โหลดไฟล์เอกสารช้า งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ (น้องหน่อย)โหลดไฟล์เอกสารช้า ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ และรบกวนขอลงโปรแกรมป้องกันไวรัส ด้วยคะ ขอบคุณคะ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
09/11/2560
ดำเนินการแล้ว
09/11/2560 09:59:30
2664
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส (เครื่องพี่น้อย พี่จ๊ะโอ๋ พี่เดียว) โครงการจัดตั้งกองคลัง
08/11/2560
ดำเนินการแล้ว
14/11/2560 13:07:17
หน้าที่  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134
หน้า 1/134
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 2673  รายการ
รอดำเนินการ: 10  รายการ
กำลังดำเนินการ: 7  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 2656  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th