- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
4053
โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอสีไม่ปกติ เป็นสีฟ้า น่าจะเสียค่ะ IT305
20/03/2566
ดำเนินการแล้ว
21/03/2566 14:41:58
4052
ให้เปลี่ยนถ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ให้ช่วยเปลี่ยนถ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (มีถ่านให้เปลี่ยน) งานการเงิน
13/03/2566
กำลังดำเนินการ
14/03/2566 16:12:30
4051
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของกองพัฒนานักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของกองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
09/03/2566
ดำเนินการแล้ว
10/03/2566 13:26:19
4050
Wifi ระบบเครือข่าย Testing
09/03/2566
ดำเนินการแล้ว
10/03/2566 10:41:31
4049
โทรศัพท์ภายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศพท์ภายในห้องไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความยาก ตึกไอที ชั้น 4 ห้อง 409
02/03/2566
กำลังดำเนินการ
07/03/2566 14:45:03
4048
เน็ตดี ระบบเครือข่าย เน็ตดี สทด
22/02/2566
ดำเนินการแล้ว
27/02/2566 08:50:25
4047
ลงWindowsใหม่ งานธุรการ โน๊ตบุ๊คเปิดใช้งานช้า จำนวน 10 เครื่อง งานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา
17/02/2566
ดำเนินการแล้ว
17/03/2566 13:23:44
4045
ขอให้ติดตั้งโปรแกรม PDF Foxit งานธุรการ เครื่องเดียวกันกับที่แจ้งให้ลงโปรแกรม MS 365 ก่อนหน้า (เนื่องจากเปลี่ยนเครื่องคอมใหม่) กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2
09/02/2566
ดำเนินการแล้ว
14/02/2566 09:04:58
4044
ลงโปรแกรม MS 365 งานธุรการ ลงโปรแกรม MS 365 ใหม่ เนื่องจาก เปลี่ยนเครื่องคอมใหม่ค่ะ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาตคารทีปวิชญ์
08/02/2566
ดำเนินการแล้ว
14/02/2566 09:04:49
4043
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอก 055267078 โทรศัพท์สานใน 9603 ไม่มีสัญญาณ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
07/02/2566
ดำเนินการแล้ว
08/03/2566 15:22:49
4042
โปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเล่นเน็ตได้ อาคารเวียงแก้ว
06/02/2566
ดำเนินการแล้ว
14/02/2566 09:13:09
4041
โปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเล่นเน็ตได้ อาคารเวียงแก้ว
06/02/2566
ดำเนินการแล้ว
14/02/2566 09:13:31
4039
internet ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ internet ที่สำนักงานหอพัก ใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่ไฟฟ้าดับเมื่อวานนี้ค่ะ บริเวณหอพักนักศึกษาแจ้งว่า สัญญาณมาๆหายๆ สำนักงานหอพักนักศึกษา
01/02/2566
ดำเนินการแล้ว
15/02/2566 09:45:28
4038
ไม่สามารถใช้โปรแกรม PDF ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ งานพัสดุ
31/01/2566
ดำเนินการแล้ว
31/01/2566 11:17:07
4037
ลง window ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง window ใหม่ ในโน๊ตบุ๊ค ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
27/01/2566
ดำเนินการแล้ว
30/01/2566 10:35:35
4036
แชร์ driver เครื่องปริ๊นท์ งานธุรการ แชร์ driver เครื่องปริ๊นท์ ห้องทุนการศึกษา (กยศ.) ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา
25/01/2566
ดำเนินการแล้ว
26/01/2566 10:39:52
4035
แจ้งขอ email psru ระบบ iPassport ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์ คงสง แจ้งขอ email psru ครับ ผมเช็คด้วย เลขบัตรประชาชนแล้ว ไม่มีครับ คณะวิทยาการจัดการ
24/01/2566
ดำเนินการแล้ว
24/01/2566 11:54:48
4034
โปรแกรม Adobe acrobat ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โปรแกรม Adobe acrobat ใช้งานไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใหม่ให้ด้วยค่ะ งานการเงิน (พี่แอน) งานการเงิน
23/01/2566
ดำเนินการแล้ว
14/02/2566 09:05:59
4033
ถ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หมด เครื่องคอมพิวเตอร์ ถ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หมด โครงการจัดตั้งกองคลัง-งานเงินเดือน
18/01/2566
ดำเนินการแล้ว
14/02/2566 09:06:40
4032
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้องกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
17/01/2566
ดำเนินการแล้ว
20/01/2566 15:08:22
หน้าที่  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 1/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th