- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3468
แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แชร์เครืื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานหอพัก
02/07/2563
กำลังดำเนินการ
02/07/2563 13:14:30
3467
สายอินเตอร์เน็ตชำรุด ระบบเครือข่าย สายอินเตอร์เน็ตแตกหลายจุด งานสภามหาวิทยาลัย
02/07/2563
ดำเนินการแล้ว
02/07/2563 14:41:26
3466
โทรศัพท์ห้องท่านคณบดี (กอ.213) ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องคณบดี(กอ.213) ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
30/06/2563
กำลังดำเนินการ
01/07/2563 10:16:35
3465
โทรศัพท์สายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในงานประชาสัมพันธ์ (9135)เสีย ไม่สามารถใช้งานได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
02/07/2563 10:14:17
3464
ลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน หรือเปิดใช้โปรแกรมได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/06/2563
กำลังดำเนินการ
30/06/2563 13:27:01
3463
ลงโปรแกรมใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน หรือเปิดใช้โปรแกรมได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/06/2563
กำลังดำเนินการ
30/06/2563 13:27:16
3462
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์มีสัญญาณเรียกเข้า แต่พอรับสายไม่มีเสียงสนทนาค่ะ ห้องธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
30/06/2563 09:44:22
3461
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่ได้ยินเสียง ห้องเลขานุการ
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
30/06/2563 09:45:37
3460
โทรศัพท์สายใน เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9142 เสียจ้า มีสัญญาณ แต่รับแล้วไม่มีเสียง ห้องธุรการ
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
30/06/2563 09:42:10
3459
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในทุกหมายเลขใช้งานไม่ได้ อาการเป็นแบบว่าโทรออกได้ แต่พอรับสายแล้ว ไม่ได้ยินเสียงผู้รับปลายทาง ห้องงานธุรการและสารบรรณ
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
30/06/2563 09:42:21
3458
microsoftword เปิดไม่ได้ งานธุรการ microsoftword เปิดไม่ได้ เปิดขึ้นมาแล้วหายไป ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขงานหรือพิมพ์งานได้ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
29/06/2563
กำลังดำเนินการ
29/06/2563 14:27:43
3457
โทรศัพท์สายนอกมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
26/06/2563
กำลังดำเนินการ
26/06/2563 16:11:35
3456
คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
24/06/2563
ดำเนินการแล้ว
26/06/2563 09:06:21
3455
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างไม่สามารถใช้งานได้(เครื่องแอนสำนักงานหอพัก) สำนักงานหอพัก
22/06/2563
ดำเนินการแล้ว
02/07/2563 09:23:30
3454
คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้ งานธุรการ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 งานสภามหาวิทยาลัย
22/06/2563
ดำเนินการแล้ว
26/06/2563 09:04:48
3453
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานบัญชี กองคลัง
19/06/2563
ดำเนินการแล้ว
26/06/2563 09:03:11
3452
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
19/06/2563
ดำเนินการแล้ว
19/06/2563 15:16:18
3451
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด 2 เครื่อง และอีกหนึ่งเครื่องช้ามากๆค่ะ ห้องสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
18/06/2563
ดำเนินการแล้ว
18/06/2563 11:49:24
3450
Microsoft office มีปัญหาใช้งานไม่ได้ คล้ายติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office มีปัญหาใช้งานไม่ได้ คล้ายติดไวรัส กองคลัง มรพส
17/06/2563
ดำเนินการแล้ว
19/06/2563 14:57:20
3449
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 8725 ใช้ไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
17/06/2563
ดำเนินการแล้ว
18/06/2563 13:55:16
หน้าที่  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 1/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th