- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
4037
ลง window ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง window ใหม่ ในโน๊ตบุ๊ค ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
27/01/2566
รอการดำเนินการ
27/01/2566 17:06:25
4036
แชร์ driver เครื่องปริ๊นท์ งานธุรการ แชร์ driver เครื่องปริ๊นท์ ห้องทุนการศึกษา (กยศ.) ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา
25/01/2566
ดำเนินการแล้ว
26/01/2566 10:39:52
4035
แจ้งขอ email psru ระบบ iPassport ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์ คงสง แจ้งขอ email psru ครับ ผมเช็คด้วย เลขบัตรประชาชนแล้ว ไม่มีครับ คณะวิทยาการจัดการ
24/01/2566
ดำเนินการแล้ว
24/01/2566 11:54:48
4034
โปรแกรม Adobe acrobat ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โปรแกรม Adobe acrobat ใช้งานไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใหม่ให้ด้วยค่ะ งานการเงิน (พี่แอน) งานการเงิน
23/01/2566
กำลังดำเนินการ
24/01/2566 09:08:18
4033
ถ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หมด เครื่องคอมพิวเตอร์ ถ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หมด โครงการจัดตั้งกองคลัง-งานเงินเดือน
18/01/2566
กำลังดำเนินการ
18/01/2566 14:21:36
4032
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้องกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
17/01/2566
ดำเนินการแล้ว
20/01/2566 15:08:22
4031
ไม่ม่สัญญาณอินเทอร์เน็ต งานธุรการ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
16/01/2566
ดำเนินการแล้ว
20/01/2566 13:45:39
4030
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด บูทไม่ขึ้นเลยค่ะ เครื่องบริการออกใบเสร็จหน้าเคาน์เตอร์ รบกวนด่วนด้วยนะคะ การเงินไม่มีเครื่องคอมฯสำรองเปลี่ยนค่ะ ขอบคุณค่ะ งานการเงิน
13/01/2566
ดำเนินการแล้ว
13/01/2566 15:37:29
4029
โทรศัพท์สายในเสียไม่มีสัญญาณ กองกลาง งานธุรการ โทรศัพท์สายใน 9182,9183, ไม่มีสัญญาณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
12/01/2566
กำลังดำเนินการ
12/01/2566 09:46:39
4028
ลง hard disk และ window10 งานบริการ ลง hard disk และ window10 ห้องทุนการศึกษา (กยศ.) ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา
12/01/2566
ดำเนินการแล้ว
13/01/2566 09:58:00
4027
driver เครื่อง printer มีปัญหา งานธุรการ แชร์ driver เครื่องปริ๊นท์ ห้องทุนการศึกษา (กยศ.) ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา
10/01/2566
ดำเนินการแล้ว
11/01/2566 10:06:17
4026
สัญญาณโทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
09/01/2566
กำลังดำเนินการ
09/01/2566 13:35:41
4025
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ไม่มีสัญญาณค่ะ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
07/01/2566
ดำเนินการแล้ว
09/01/2566 14:25:45
4024
โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
03/01/2566
กำลังดำเนินการ
03/01/2566 13:40:23
4023
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีสัญญาณโทรเข้า งานหอพักนักศึกษา
28/12/2565
กำลังดำเนินการ
03/01/2566 08:59:59
4022
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอรเนตได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์สำนักงานไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สำนักงาน
26/12/2565
ดำเนินการแล้ว
27/12/2565 11:00:02
4021
เปิดคอมไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมไม่ติด กองบริหารงานบุคคล
20/12/2565
ดำเนินการแล้ว
27/12/2565 09:06:02
4020
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ห้องการการเงิน(เครื่องพี่สุวพัชร) โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/12/2565
ดำเนินการแล้ว
27/12/2565 09:06:11
4019
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ ไม่มีสัญญาณ ห้องงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
14/12/2565
ดำเนินการแล้ว
27/12/2565 09:06:19
4018
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องสำนักงานไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอรเนตได้ ห้องสำนักงานหน่วยบริการการศึกษาพิเศษ
13/12/2565
ดำเนินการแล้ว
27/12/2565 09:06:36
หน้าที่  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 1/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th